Tiskové zprávy

Ve spolupráci s hygieniky jsme přijali další protiepidemická opatření

Společnost OKD a Krajská hygienická stanice v Ostravě se dohodly na dalších protiepidemických opatřeních, která by měla zamezit šíření onemocnění COVID-19. „V tuto chvíli již máme vytvořeny seznamy přeshraničních pracovníků i s kopiemi jejich PCR testů s negativním výsledkem. Budeme sledovat jejich platnost a v případě, že skončí a pracovníci nedodají nový test, nedostanou se na pracoviště,“ vysvětlil výkonný ředitel OKD Radim Tabášek.

Krajská hygienická stanice v Ostravě požaduje, aby se pracovníci z Dolu Darkov nepřesouvali na pracoviště v jiné lokalitě. „Toto nařízení již dodržujeme i s tím, že jsme zakázali přesuny z jiných lokalit na Důl Darkov,“ doplnil Radim Tabášek.

V tuto chvíli také probíhá na Dole Darkov přechod z čtyřsměnného provozu na třísměnný provoz. Zároveň se pracovní doba zkrátí o jednu hodinu – tedy na šest a půl hodiny. Se zkrácenou pracovní dobou se nebudou krátit mzdy. Ihned po ukončení směny musí zaměstnanci opustit areál závodu, aby se nesetkali s další směnou. Stále platí a nadále dodržujeme již nařízená opatření, která jsme ve spolupráci s hygieniky zavedli už v březnu.