Tiskové zprávy

Vyjádření předsedkyně představenstva OKD Vandy Staňkové k aktuální situaci v OKD

Vážení kolegové, příznivci i nepříznivci OKD

 

Naše společnost se dnes ocitá v kritické situaci, o nic lepší než v roce 2016, kdy byla v insolvenci a čelila extrémnímu tlaku zevnitř i zvenčí. OKD je v současnosti jediným producentem černého uhlí v České republice a je důležitou součástí energetického mixu v České republice, i přes dnešní „klimatické ideologie“. Dopustím se v té věci asi krajně nekorektní poznámky: o co ekologičtější jsou dodávky černého uhlí z Kanady, USA, Austrálie, které se vezou na nákladních lodích po dlouhé týdny do Evropy; dávno bylo zjištěno, že právě tyto lodě jsou velkým znečišťovatelem životního prostředí. Planeta je jenom jedna. Přitom černé uhlí je stále zapotřebí i v Evropě. Až nebude zapotřebí, pak bude zcela pochopitelné, že má skončit jeho produkce v Evropě, ale i jeho dovoz přes půl zeměkoule.

Společnost OKD je velmi významným zaměstnavatelem v Moravskoslezském kraji, v současnosti přímo zaměstnává skoro 6 tisíc zaměstnanců a navíc poskytuje práci bezmála 2 tisícům pracovníků dodavatelských společností. Další tisíce zaměstnanců jiných společností, ať již dodavatelských či odběratelských, jsou ještě pořád závislé na výrobě a dodávkách OKD. Také mnoho obchodů a poskytovatelů služeb na Karvinsku těží z kupní síly našich zaměstnanců. Můžeme sice spekulovat, ale multiplikační efekt společnosti bude určitě dosahovat hodnoty 3, a to pro takový region není nevýznamné číslo.

 

A v době stále rostoucího tlaku na naši společnost do hry zasahují další faktory. Na konci roku 2018 jsme měli velmi tragickou událost, při které na Dole ČSM zahynulo třináct našich kolegů. Nelze se přes ni přenést ani z lidského hlediska, ani z hlediska ekonomického. Naši firmu zasáhla velmi významně a v jejím důsledku jsme vlastně přišli o pětinu naší roční těžby v roce 2019. Už v roce 2019 jsme zaznamenali signály, že se budou snižovat ceny uhlí. Nikdo ale netušil, co bude následovat. V druhé polovině roku 2019 bylo jasné, že se pro rok 2020 musíme smířit s cenami o čtvrtinu nižšími. Co to pro nás znamenalo? Připravili jsme plán, s úsporami a šetřením ve všech oblastech, do té doby zatím neviděným. Na konci roku nás postihla ale další rána, hackerský útok, který ochromil naši infrastrukturu. Byť si někdo může myslet, že doly jsou nemoderní moloch, i u nás všechno funguje přes počítače. Díky nim víme, jak jsme na tom s metanem a jinými nebezpečnými plyny, jestli se zvyšuje nebezpečí důlního otřesu, kde je který havíř, abychom ho mohli chránit v případě mimořádné situace. Víme, kolik se vytěžilo uhlí, dokážeme zaplatit mzdy. Překonali jsme ale i tento útok a už v průběhu začátku roku 2020 naběhli na standardní režim.

Ale život přináší nečekané situace. V únoru 2020 přišel do České republiky nikým nezván koronavirus.

 

Důlní prostředí je extrémně citlivé. Naši horníci jsou dennodenně podrobováni velmi obtížnému prostředí a podstupují skutečné riziko! Ale nikdo si nemohl představit, že mezi taková rizika může patřit nakažlivá nemoc. Naše společnost si uvědomuje složitost práce v důlním prostředí. Ale vždy jsme dodržovali veškerá opatření nám stanovená odpovědnými orgány státní správy. Naopak, od počátku jsme zaváděli opatření i nad rámec stanovených opatření a našich povinností. Už od 2. 3. 2020 jsme okamžitě reagovali na první informace o koronaviru. Začal denně zasedat krizový štáb, který stanovil preventivní opatření včetně odfiltrování osob, které se vracely z oblastí postižených nákazou. Už 12. 3. bylo zavedeno měření teploty osob vcházejících do objektů OKD. Naši důlní pracovníci měli povinnost mít respirátor neustále nasazený již při východu z lampovny, respektive již ze šatny.

 

Plošná dezinfekce probíhá po každé směně, včetně koupelen, šaten, toalet, stravovacích zřízení, chodeb, schodišť, výtahů a jiných společných prostor. Neustále se dezinfikují kliky, madla, vypínače. Kromě těchto pravidelných dezinfekcí několikrát denně provádíme i tzv. aerosolovou dezinfekci, již několikrát byla provedena nad rámec všech těchto dezinfekcí i dezinfekce našimi krajskými hasiči. Zakoupili jsme generátory ozonu na pravidelnou dezinfekci i tímto způsobem. V březnu, kdy jsme čelili potenciálnímu riziku nedostatku respirátorů, bez kterých bychom ale nepustili jediného pracovníka fárat (!), protože stát omezil našemu standardnímu dodavateli dodávky respirátorů FFP2 komukoliv jinému než jím určeným osobám jako zdravotnickým zařízením, hasičům, policistům, apod., což samozřejmě chápeme a byl to logický krok, jsme nakoupili respirátory za cenu bohužel 7x vyšší než byla naše cena před březnem 2020. Stále se ale jednalo o jednu z nejnižších cen na trhu v době vrcholící krize dodávek ochranných pomůcek. Všichni pracovníci na povrchu dostali povinnost používat ochranné prostředky dýchacích cest v celé společnosti, přičemž jsme jim samozřejmě tyto prostředky zajistili a rozdali, a to jak látkové, tak jednorázové. Tím víc nás mrzí některé zmínky neinformovaných osob v médiích o tom, že naši pracovníci neměli dostatek ochranných prostředků. To prostě není pravda! Vždy jsme se o ně postarali, bez ohledu na cenu či potíže s jejich sháněním na trhu. Důlním pracovníkům se již od března rozdávají dezinfekční ubrousky a následně i dezinfekční gely. Už od března jsme zavedli, nejprve na Darkově, termokameru, která zachytává osoby se zvýšenou teplotou. Mimochodem tyto citlivé termokamery jsou nyní umístěny ve vchodech všech našich závodů, to dokládá obtížnost zachycení osob pozitivních na virus, respektive to dokládá jejich bezpříznakový průběh nákazy, protože, byť kamery fungují a podrobujeme je pravidelnému testování, stejně nebyli zachyceni ve větším počtu pracovníci se zvýšenou teplotou, pouze naprosté jednotky.

První případ pozitivního pracovníka jsme měli až 25. 4. 2020! Jakýkoli přeshraniční pracovník k nám mohl a může vstoupit jen s platným PCR testem. Zákaz přemisťování osob mezi doly jsme dodržovali a dodržujeme. Již od počátku plošného testování na Darkově jsme na tomto dole přerušili těžbu a omezili provoz na bezpečnostní minimum. Následně jsme v celém OKD zavedli třísměnný provoz se zkrácením pracovní doby o jednu hodinu tak, abychom na maximum omezili potkávání pracovníků jednotlivých směn. Žádnému našemu zaměstnanci nebyla v důsledku zkrácení pracovní doby snížena mzda! V půli června jsme v celém OKD provedli testování rapid testy, které mimochodem odhalilo pouze 4 osoby s protilátkami, z toho 2 osoby pozitivní podle následného PCR testu! A nakonec nám stejně nezbylo než po plošném testování na ČSM neprodleně, a to doslova v hodinách po zjištění výsledků (!), přerušit těžbu v celém OKD. A tak ode dne 3. 7. je na 6 týdnů přerušena těžba a činnosti s ní související jako přípravy, likvidace nebo vybavování. Rozhodli jsme se k tomu, byť ani hygiena ani epidemiologové toto přerušení těžby nepřikázali, ale poté, co jsme to učinili, toto rozhodnutí přivítali. Věříme, že jsme prostě nemohli dělat víc.

 

Po celou dobu jsme plnili všechna nařízení a opatření hygieny, krajská hygiena nás velmi pečlivě hlídá, je u nás takříkajíc jako doma a kontroluje v podstatě všechno včetně odchlípnuté omítky. Bohužel se u nás virus i tak rozšířil.

 

A celou tu dobu si můžeme číst na sociálních sítích, v novinách, vidět v televizi vyjádření, která se skutečnou situací OKD nemají nic společného. Snad jen s výjimkou toho, že se zmiňuje OKD, protože to skutečně existuje! Ale je to úplně jiná firma, než jakou si berou do úst lidé, co nás neznají. Slyšet z úst člověka, který byl zvolen poslancem v europarlamentu, že horníci fárali bez ochranných prostředků. Proti tomu se musíme ohradit! Buďto je takový člověk neinformovaný a jen si to myslí, aniž by měl správnou informaci, nebo takový člověk úmyslně lže. Nechci ho z toho podezírat, je lepší žít s tím, že lidé jsou z podstaty dobří a tak věřím, že se to jen domníval. Ale stačilo zavolat a zeptat se! Dostal by odpověď.

 

Jinde se můžeme dočíst, že pendleři k nám jedou na šichtu, po ní jsou zaplaceni a jedou zase pryč, jak za středověku. Tomu už se musím smát. OKD opravdu neplatí ani své zaměstnance ani dodavatelským firmám tak, že by jim na ruku vysázela 30 stříbrných. I když se někdo může domnívat opak, jsme celkem moderní firma!

 

Našim pracovníkům a našim dodavatelským firmám platíme na účet a ano horníci jsou docela normální moderní lidé, kteří mají účet jako kdokoli jiný!

To, že jdou horníci do hospody po šichtě, je další téma. To že je zločin? V životě jsem neslyšela, že by někdo obviňoval pražské zaměstnance v open spacech, že jdou po práci do baru nebo do hospody a tam roznáší choroby. Jaký rozdíl je v lidech, co mají noční či ranní šichtu a jdou pak všechen ten prach s kamarády spláchnout pivem, oproti těm, co jdou po 8 hodinách v bance odpoledne taky na jedno? Já ho tam nevidím! Naopak, myslím, že to pivo u havíře dává smysl vlastně větší.

 

Subjektem útoků se ale stává i hygiena a epidemiologové. Kterémukoli kritikovi nabízím se přijít podívat na náš provoz, než se do hygieniků začne opírat. OKD má neustále kontroly z KHS, její pracovníci nás podrobují všemožným dotazům, pátrají po nedostatcích. Jak píšu výše, jsou u nás jako doma. A my děláme všechno, co nám řeknou. Mají neskutečně těžkou práci, jsou zahlceni a z našich zkušeností víme, že často nemají ani čas na spánek. Jsou snadný terč, protože poslové špatných zpráv se střílejí. A oni tu roli posla nesou. Slýchám, že na to nebyli připraveni. A někdo na to připraven tady byl? Já si jejich práce vážím, byť nás kontrolují a „jedou“ po nás, je to přece jejich práce a já je z toho nemohu vinit. My zas děláme všechno pro to, abychom jejich požadavky splňovali.

Rozpoutal se velký, řekla bych až předvolební boj, proti vládě. Co vláda dělala…. Proč nic nedělala. Není to fér. Existovaly a existují poradní a jiné orgány vlády, které mají své epidemiology, hygieniky, ve svých řadách. Faktem je, že hygienici viděli a vidí tu situaci jako omezené ohnisko nákazy a já věřím, že své práci rozumí. A stejně tak postupovala vláda, respektive náš konečný vlastník, aspoň tak to vidím já zvenku vlády, ale zevnitř OKD. Ano, vláda nám nepřikázala přerušit těžbu, rozhodnutí ponechala na nás a my jsme se při znalosti počtu našich pozitivních pracovníků tak okamžitě rozhodli. Těžko vinit vládu za koronavirus. My jsme dělali všechno pro jeho zamezení a kontrolu, hygiena fungovala na maximum.

 

Nemohu se v dnešní době vyhnout ani další věci. Naší finanční situaci. Ta je skutečně kritická. OKD čelí mnoha nepředvídatelným problémům. Už tak nízké ceny začaly opět strmě klesat v druhé polovině března a ke konci května již propad cen byl takový, že zhruba můžeme říct, že jsou oproti roku 2019 na polovině. Přiznejme si, že žádná firma v jakémkoli oboru by takový pokles cen nemohla být schopna zvládnout bez pomoci. Snížená poptávka z důvodu omezování výroby našich odběratelům byla dalším hřebíkem. To všechno v kombinaci s našimi bezpečnostními opatřeními, s naším omezováním výroby, abychom dostáli všem bezpečnostním požadavkům, omezením provozu, třísměnným provozem, zkrácenou pracovní dobou, přerušením těžby na Darkově, až nakonec přerušením těžby na celém OKD, znamená pro nás enormní finanční zátěž. Doposud jsme žili z našich prostředků z lepších let. Už v dubnu 2020 jsme informovali našeho akcionáře, že očekáváme pro rok 2020 vysoce negativní dopad krize na naše hospodaření. Zároveň jsme ho v té souvislosti požádali o refinancování námi již uhrazených útlumových nákladů ve výši 1,2 miliardy Kč. Tyto náklady doposud nesla OKD, v dnešní situaci si to však už nemůže dovolit. Proběhla celá řada jednání, dopisů, žádostí, s našimi kolegy jsme kontinuálně doplňovali veškeré informace a podklady pro rozhodnutí našeho akcionáře a Ministerstva financí. Už je toho objemná složka vysoká tak 10 cm. Nutno říci, že náš akcionář, PRISKO, a.s. i MF, nám při posuzování žádosti neustoupily ani o milimetr. Žádali jsme o něco, na co máme nárok, ale i tak si nás prolustrovali jako bychom byli cizí a ne jejich „dcera“ a „vnučka“ :-) Můžu vám ale potvrdit, že dne 10. 7. 2020 jsme podepsali navýšení základního kapitálu naší společnosti o 600 milionů Kč, jako první část. Tato částka nám významně pomůže překlenout nejbližší složité týdny, které jsou před námi.

 

Možná vás i zajímá otázka, jak dlouho tady ještě OKD bude. Nechci se té problematice vyhýbat. Dnes je ale nesmírně složité na ni odpovědět, protože bojujeme na všech frontách a musíme nejprve zvládnout nejbližší období, rok 2020, abychom mohli existovat i nadále. Naše budoucnost má samozřejmě jasně dané hranice, a je podmíněna využitelností černého uhlí, poptávkou po něm i jeho ekonomickou vytěžitelností. Naše společnost se už nyní nachází ve fázi postupného útlumu na některých svých těžebních lokalitách. Pokud překonáme dnešní kritické období, budeme se moci věnovat otázce, jak dál. Zajímavé ovšem je, že z mnoha úst slýchám přání pokračovat v těžbě co nejdéle, případně je vyslovován jasně daný horizont, nikdo otevřeně neřekne, že má OKD zavřít brány navždy. Ale činy občas vypovídají o něčem jiném. Důl je živý organismus, nelze ho opustit nadlouho, vrátíte se někam jinam (to říkají chytřejší než já) a pokud bychom měli přerušenou výrobu na několik měsíců, bude možná nemožné se vracet. Navíc, pokud bychom měli přerušenou výrobu po celou dobu existence koronaviru v Čechách, už neotevřeme, protože koronavirus tady bude už asi navždycky.


Já ale věřím v pozitivní vývoj křivek, v naše odborníky, ve zjištění o skutečné nebezpečnosti viru (vždyť drtivá většina našich pracovníků byla bezpříznakových), v rozvoj medicíny a hlavně ve zdravý rozum.


Věřím, že se tu všichni v srpnu znovu sejdeme.

 

Vanda Staňková