Tiskové zprávy

VYSTOUPENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE OKD DALA R. EKMARKA V RÁMCI 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KARVINÉ

Karviná (2. únor 2016) - Dale Ekmark zastupitele seznámil se současnou situací v OKD a výhledem do roku 2018. V tomto kontextu ve svém vystoupení uvedl, že nezbytnou součásti restrukturalizace OKD bude uzavření některých neperspektivních lokalit.

„Konkrétně přehodnocujeme naše možnosti v Důlním závodě 3 (Paskov) a Důlním závodě 1 (lokality Lazy a Darkov), a dále uzavření prostor, které byly nebo brzy budou vytěženy, jako je severní část důlního pole v Důlním závodě 2 (Důl ČSM).

Chtěli bychom vytvořit štíhlejší organizaci, která bude udržitelná v novém prostředí dlouhodobě nízkých cen s uhlím. Naším cílem je, aby přeměna OKD byla dokončena do konce roku 2018. Dlouhodobý technický výhled naznačuje, že budoucí OKD se pravděpodobně bude skládat z DZ1 (lokalita ČSA-bývalý Důl Karviná) a DZ2 (Důl ČSM). Nedávno jsme obdrželi i souhlasné stanovisko k EIA. Pro naši budoucnost bude naprosto nezbytné, abychom zajistili povolení těžby pro rozšíření činnosti na Karvinsku. S ohledem na výše uvedené možnosti těžby i s ohledem na budoucí velikost OKD se jako ekonomicky udržitelný jeví počet zaměstnanců v rozmezí 5 až 6 tisíc.“

OKD se podle generálního ředitele OKD stane menší, ale konkurenceschopnou společností. S ohledem na ceny uhlí a komodit ani jinou alternativu nemá. „Je ale pro dobro všech, aby dále fungovala, podporovala místní obce a dodavatele, vyplácela mzdy a taky nemalé odvody státu,“ dodal Dale Ekmark

Konkrétní časový harmonogram bude upřesněn v průběhu nadcházejících měsíců společně s úpravou business plánu.