Tiskové zprávy

Vyznamenání báňským záchranářům 2007

OSTRAVA, 5. září 2007 – V pátek 7. září v 15 hod., již tradičně v předvečer oslav Dne horníků, budou v areálu Hornického muzea OKD v Petřkovicích vyznamenáni členové Hlavní báňské záchranné služby Záchranářským záslužným křížem. Toto vyznamenání je udělováno záchranářům za záchranu lidských životů i majetku, za podíl na likvidaci a odstraňování důlních nehod a za poskytování pomoci při úrazech a náhlých onemocněních. Také je morálním oceněním dlouholeté aktivní činnosti v báňském záchranném sboru a zásluh o rozvoj HBZS.

Z rukou předsedy Českého báňského úřadu Romana Makaria převezme vyznamenání v pietní síni báňské záchranné služby třicet záchranářů. 17 z nich převezme bronzové Záchranářské záslužné kříže, 8 bude vyznamenáno křížem stříbrným a pěti záchranářům na slavnostní uniformě zazáří zlatý Záchranářský záslužný kříž. V této pětici budou letos oceněni i poslanec Břetislav Petr (bývalý člen báňských záchranných sborů Dolů 1. Máj, Barbora a Mír) a havířovský zastupitel Jaroslav Gongol (bývalý člen báňského záchranného sboru Dolu Dukla).

Nejvyšší záchranářské vyznamenání je udělováno každoročně od roku 1997, do letošního roku jím bylo vyznamenáno 251 báňských záchranářů. Slavnostnímu aktu budou přítomni významní představitelé regionu a vedení společnosti OKD, předseda OBÚ Ostrava i vedení všech pěti dolů OKD, zástupci odborových organizací, vedení HBZS Ostrava i hosté partnerských záchranářů z Polska a ze Slovenska.
Součástí aktu je i vzpomínka na kolegy, kteří zahynuli ve chvíli, kdy se snažili zachránit své kolegy – horníky. V pietní síni expozice báňského záchranářství v Hornickém muzeu OKD, která byla vytvořena podle návrhu Kurta Gebauera, jsou uvedena jména 101 báňských záchranářů, kteří položili život při záchranné akci.

Historie báňského záchranářství je zaznamenána od konce 19. století, ale teprve od roku 1908 byly nařízením Báňského hejtmanství ve Vídni zřizovány Ústřední záchranné stanice a také podzemní záchranné stanice. V roce 1911 vznikla první oficiálně schválená Ústřední záchranná stanice v OKR dolů Severní dráhy Ferdinandovy na Zárubku (zrušena ke dni 1. 11. 1946). S historií je možné se seznámit v expozici báňského záchranářství v Hornickém muzeu OKD, která je největší svého druhu na světě. Návštěvník si může prohlédnout reálnou důlní záchranářskou základnu, záchranářskou dýchací a oživovací techniku od nejstaršího dochovaného přístroje z roku 1884 do roku 1942 i novodobou dýchací, oživovací a potápěčskou techniku, výbuchovzdorné hráze a jiné zajímavé exponáty. Je možné si vyzkoušet i záchranářský výcvik na cvičném záchranářském polygonu.