Tiskové zprávy

Vyznamenání báňským záchranářům

OSTRAVA, 7. září 2006 – V pátek 8. září v 16 hod., již tradičně v předvečer oslav Dne horníků, budou v areálu Hornického muzea OKD v Petřkovicích vyznamenáni členové Hlavní báňské záchranné služby záchranářským záslužným křížem. Toto vyznamenání je udělováno záchranářům za aktivní podíl na likvidaci a odstraňování důlních nehod, za dlouhodobou aktivní činnost v báňském záchranném m sboru a také za rozvoj HBZS.
 
Z rukou předsedy Českého báňského úřadu Romana Makaria převezme v pietní síni báňské záchranné služby vyznamenání 28 záchranářů. 18 z nich převezme bronzové záchranářské záslužné kříže, 8 bude vyznamenáno křížem stříbrným a dvěma záchranářům na slavnostní uniformě zazáří zlatý záchranářský záslužný kříž. Je to nejvyšší záchranářské vyznamenání, které je udělováno každoročně od roku 1997, a do letošního roku jím bylo vyznamenáno 223 báňských záchranářů.
 
Slavnostnímu aktu budou přítomni významní představitelé regionu a vedení společnosti OKD, ředitel kanceláře ČBÚ, předseda OBÚ Ostrava i vedení všech pěti dolů OKD, zástupci odborových organizací, vedení HBZS Ostrava i hosté partnerských záchranářů z Polska a ze Slovenska.

Součástí aktu je i vzpomínka na kolegy, kteří zahynuli ve chvíli, kdy se snažili zachránit své kolegy – horníky. V pietní síni expozice báňského záchranářství v Hornickém muzeu OKD, která byla vytvořena podle návrhu Kurta Gebauera, jsou uvedena jména 101 báňských záchranářů, kteří položili život při záchranné akci.

Historie báňského záchranářství je zaznamenána od konce 19. století, ale teprve od roku 1908 byly nařízením Báňského hejtmanství ve Vídni zřizovány Ústřední záchranné stanice a také podzemní záchranné stanice. V roce 1911 vznikla první oficiálně schválená Ústřední záchranná stanice v OKR dolů Severní dráhy Ferdinandovy na Zárubku (zrušena ke dni 1. 11. 1946). S historií je možné se seznámit v expozici báňského záchranářství v Hornickém muzeu OKD, která je největší svého druhu na světě. Návštěvník si může prohlédnout reálnou důlní záchranářskou základnu, záchranářskou dýchací a oživovací techniku od nejstaršího dochovaného přístroje z roku 1884 do roku 1942 i novodobou dýchací, oživovací a potápěčskou techniku, výbuchovzdorné hráze a jiné zajímavé exponáty. Je možné si vyzkoušet i záchranářský výcvik na cvičném záchranářském polygonu.

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.