Tiskové zprávy

Závod Důl Darkov získal za důraz na bezpečnost ocenění Zlatý Permon

Závod Důl Darkov získal za důraz na bezpečnost ocenění Zlatý Permon

KARVINÁ (10. června 2014) – Závod Důl Darkov společnosti OKD, kde pracuje přes 3 tisíce lidí, získal za mimořádné výsledky v bezpečnosti práce v roce 2013 ocenění Zlatý Permon v kategorii Hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl. Jde o XII. ročník této soutěže. Sošku Permona, který má podle pověstí pomáhat horníkům při jejich práci a přinášet štěstí, předal řediteli závodu Vladislavu Szmekovi předseda Českého báňského úřadu Ivo Pěgřímek.

 

„Jde o ocenění práce všech našich zaměstnanců. Zároveň jde ale také o výzvu, abychom v našem úsilí o bezúrazový provoz nepolevovali a přistupovali k bezpečnosti práce v náročných geologických podmínkách, v nichž v našem revíru těžíme černé uhlí často hlouběji než kilometr pod zemí, s maximální odpovědností a pokorou,“ řekl při přebírání sošky Szmek.

 

Cena pro Závod Důl Darkov potvrzuje příznivé dopady důrazu firmy na zvyšování bezpečnosti práce a úroveň pracovního prostředí v OKD. Společnost v posledních šesti letech investovala do bezpečnosti přes 800 milionů korun, mimo jiné kompletně obměnila ochranné a technické pomůcky horníků od osobních lamp přes kožené pracovní boty až po digitální přístroje na měření nebezpečných plynů. Četnost úrazů se díky tomu snížila za posledních osm let zhruba na třetinu.

„Neustálým vyhledáváním rizik, nasazováním nových bezpečnějších technologií, moderních osobních ochranných pracovních prostředků, stanovováním bezpečnostních a hygienických opatření, pravidelným školením, formou informačních tabulí a názornými informacemi z oblasti bezpečnosti v týdeníku Horník se snažíme ve velké míře předcházet nebezpečným stavům a dosáhnout zvýšení bezpečnosti práce,“ říká provozní ředitel OKD Pavel Hadrava.

 

 
Počet registrovaných úrazů

Úrazová četnost

2013         208        7,37
2012         238        7,60
2011         248        7,82
2010         271        8,61
2009         346      11,29
2008         416      12,49
2007         519      15,33
2006         609      16,59

 


Marek Síbrt, mluvčí OKD, a.s.

Mobil:   725 500 509
E-mail: marek.sibrt@okd.cz
Web: www.okd.cz

 

Pro editory:

 

OKD

Černouhelná společnost OKD je dceřinou firmou společnosti New World Resources (NWR). Dává práci přibližně 11 000 vlastních zaměstnanců a dalším více než třem tisícovkám pracovníků dodavatelských firem.
Společnost OKD je jediným producentem černého uhlí v České republice. Těží jej ve čtyřech hlubinných dolech v jižní části Hornoslezské uhelné pánve – v ostravsko-karvinském revíru (Závod Důl Karviná, Závod Důl Darkov, Závod Důl ČSM a Závod Důl Paskov). Společnost těží dva druhy uhlí – energetické, vhodné především jako palivo, a koksovatelné, které se dále využívá v ocelářském a chemickém průmyslu.
 

*Úrazová četnost

Úrazová četnost je nejprůkaznější ukazatel vývoje bezpečnosti práce. Zjednodušeně se dá říct, že je to počet pracovních úrazů vedoucích k pracovní neschopnosti na milion odpracovaných hodin.