Tiskové zprávy

Zisk OKD za rok 2006 se přiblížil 5 miliardám korun

Ostrava, 26. června - Společnost OKD, a. s. (dále jen OKD) dosáhla za rok 2006 zisku (dle českých účetních předpisů) ve výši 4,752 miliardy korun před zdaněním. Po zdanění činil zisk společnosti 3,571 miliard korun. „V roce 2006 poklesly ve srovnání s předchozím rokem tržních ceny uhlí a koksu, což ovlivnilo i výši zisku,“ zhodnotil ekonomický ředitel OKD Petr Mokroš.

Revírní odbytová těžba uhlí v roce 2006 přesáhla 13 milionů tun. Zvýšila se tak proti roku 2005 téměř o 252 tisíc tun. Celkem bylo prodáno 13,5 miliónů tun černého uhlí, což je o 736 tisíc tun uhlí více než v roce 2005. Zvýšil se také objem prodaného koksu, který v loňském roce dosáhl 1,3 miliónu tun, tj. ve srovnání s rokem 2005 o 160 tisíc tun více.

Celkové výnosy společnosti v roce 2006 přesáhly 39 miliard korun, tedy o 3,9 miliard korun méně než v předchozím roce. Pokles výnosů za prodej zboží a výrobků byl ovlivněn především nepříznivým trendem tržních cen uhlí a koksu v roce 2006.

Náklady společnosti v roce 2006 dosáhly částky 35,5 miliard korun. „Jejich nárůst o 268,3 miliónu korun byl ovlivněn především odpisem oceňovacího rozdílu k majetku OKD ve výši 767,5 milionů korun a zvýšením nákladů za přepravné uhlí a koksu po převzetí Divize paliv od společnosti Metalimex v červnu 2006,“ komentoval výsledky Petr Mokroš.

Investice OKD v roce 2006 překročily 2 miliady korun. Z velké části se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace. Společnost významně investovala do otvírkových prací spojených se zpřístupněním uhelných zásob na dolech Darkov, ČSA, Paskov a ČSM. „I v letošním roce jsme pokračovali v investicích do chladících zařízení, která pomohla zlepšit mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích,“ vysvětlil výrobně-technický ředitel OKD Jan Matula. Dodal, že v roce 2006 se investovalo i na povrchu, například do modernizace teplárny Dolu ČSM a do rekonstrukce a modernizace úpraven na dolech Darkov a Lazy.

Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2006 činil 17 334 osob, což je o 943 méně než v roce 2005. Ve srovnání s rokem 2005 se zvýšila produktivita práce z ROTP na jednoho pracovníka o 3,2 %. Průměrný měsíční výdělek v roce 2006 dosáhl částky 27 316 Kč, což bylo o 8,2 % více než v roce 2005.

Akciová společnost OKD (http://www.okd.cz) je významným tuzemským producentem černého uhlí. Je součástí skupiny RPG, která je největším soukromým zaměstnavatelem v České republice.

Poznámka: Zveřejněné výsledky hospodaření odpovídají struktuře společnosti platné k 31.12.2006

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.
Zajímavosti