Tiskové zprávy

Zlatý permon pro Důl Lazy

OSTRAVA, 13. dubna 2006 - Vedení Dolu Lazy dnes převzalo z rukou ředitele I. odboru Českého báňského úřadu Alexandra Hykela sošku Zlatého Permona. Zlatý Permon je cena za bezpečnost v hornictví a již 4. rokem se propůjčuje a uděluje organizacím podléhajícím dozoru báňské správy České republiky za vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce. Do soutěže Zlatý Permon se může přihlásit každá organizace, která v hodnoceném roce nevykázala na svých pracovištích smrtelný pracovní úraz.

Udělovaná cena Zlatý permon vychází ze starých hornických pověstí o hodných skřítcích, kteří vždy pomáhají horníkům. Všechny pověsti se shodují v tom, že se jedná o mužíčka s dlouhým vousem a špičatou čepičkou. Tomu odpovídá i bronzová plastika, kterou dnes převzal v restauraci Štola na Těrlické přehradě závodní Dolu Lazy Libor Stebel. V předchozích ročnících Zlatého Permona již dvakrát získal Důl Darkov.

Jak zdůraznil při předávání významného ocenění ředitel Dolu Lazy Václav Kopta, Zlatý Permon je dokladem toho, že na bezpečnost kladou na Lazech velký důraz. „Jsem rád, že dnes Důl Lazy obdržel sošku Zlatého Permona. Snad se tím smaže stín smutného roku 2004, kdy u nás došlo při ražbě prorážky k důlnímu otřesu s tragickými následky. V loňském roce se nám ale podařilo za přísných a nadstandardních bezpečnostních opatření tuto oblast obfárat, vybavit ji a zahájit zde dobývání. Je to pro nás velice důležité, protože tato oblast představuje jednu třetinu činné části dobývacího prostoru Dolu Lazy.“ Podle ředitele jsou do zajištění bezpečnosti práce a provozu na Dole Lazy vkládány nemalé finanční prostředky. „Každoročně jsou to desítky miliónů korun. Například jen do bezvýlomových trhacích prací velkého rozsahu – což je významná součást protiotřesové prevence -  bylo ve zmíněné oblasti investováno za loňský rok více než 10 miliónů korun.“

Průměrný počet zaměstnanců oceněného závodu byl v roce 2005 bezmála 16 stovek. V průběhu roku bylo zaznamenáno celkem 70 registrovaných úrazů, z toho 3 s dobou hospitalizace nad 5 dnů.

Předávání Zlatého Permona byli kromě zástupců vedení Dolu Lazy, Českého báňského úřadu, Obvodního báňského úřadu, pojišťovny Kooperativa a zátupců hornických odborů přítomni i zástupci vedení OKD. Předseda představenstva Josef Goj byl spokojen, že Důl Lazy rozšířil řadu oceněných dolů OKD: „Bezpečnost našich zaměstnanců je pro nás prioritou, do této oblasti investujeme každoročně stamilióny korun. Když jsem pak u předávání sošky Zlatého Permona některému z našich dolů, je to hřejivý okamžik, neboť vím, že velké investice do bezpečnosti mají smysl.“

PhDr. Věra Breiová
tisková mluvčí OKD, a.s.
Zajímavosti