Tiskové zprávy

Změna ve vedení akciové společnosti OKD

OSTRAVA (28. února 2008) –  Předseda představenstva a generální ředitel společnosti OKD Dr.-Ing. Klaus-Dieter Beck odvolal dnes PhDr. Jiřinu Ledvinovou na vlastní žádost z funkce ředitelky útvaru lidských zdrojů. Důvodem rezignace byly odlišné pohledy na strategii personálního rozvoje firmy. „Přejeme paní Ledvinové vše dobré a zároveň mnoho úspěchů v jejím dalším profesním životě,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva OKD Dr.-Ing Klaus-Dieter Beck.

 

Do jmenování nového ředitele je vedením útvaru dočasně pověřena místopředsedkyně představenstva a finanční ředitelka společnosti OKD, a. s., RNDr. Miloslava Trgiňová.