Tiskové zprávy

RSS
Zobrazených 371-375 z celkově 387 záznamů.

Společnost OKD v roce 2005 s vyšším ziskem

15.6.2006

Společnost OKD, a. s. (dále jen OKD) dosáhla za rok 2005 konsolidovaného zisku dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve výši 7 681 miliónů Kč před zdaněním a  5 332 milionů Kč po zdanění. Nárůst zisku proti roku 2004 byl ovlivněn nárůstem tržeb a úsporami v nákladech…

Svatá Barbora už dva roky pomáhá dětem

15.6.2006

Ostrava (15. června 2006) - Občanské sdružení svatá Barbora má za sebou již dva roky své činnosti. Smyslem sdružení je podpora a pomoc dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu. V současné době má v evidenci 99 českých, polských a slovenských dětí, které podporuje při studiu, přispívá jim na zájmovou činnost či na podporu jejich zdraví. Jen za rok 2005 pomohlo sdružení hornickým sirotkům téměř 800 tisíci korun…

Noví horničtí inženýři v OKD

10.6.2006

Dvě desítky důlních pracovníků v polovině června úspěšně zvládly státní závěrečné zkoušky magisterského kombinovaného studia oboru Hornické inženýrství na…

OKD dokončilo projekt rozdělení

1.6.2006

OSTRAVA, 1. června 2006 - Zápisem do Obchodního rejstříku vešla 1. června v platnost nová struktura společnosti OKD. Završil se tak proces rozdělení, jenž byl…

Zlatý permon pro Důl Lazy

13.4.2006

OSTRAVA, 13. dubna 2006 - Vedení Dolu Lazy dnes převzalo z rukou ředitele I. odboru Českého báňského úřadu Alexandra Hykela sošku Zlatého Permona. Zlatý Permon je cena za bezpečnost v hornictví a již 4. rokem se propůjčuje a uděluje organizacím podléhajícím dozoru báňské správy České republiky za vynikající výsledky v oblasti bezpečnosti práce. Do soutěže Zlatý Permon se může přihlásit každá organizace, která v hodnoceném roce nevykázala na svých pracovištích smrtelný pracovní úraz…