LANDEK PARK - hornické muzeum

Expozice

Podzemní expozice - kulturní památka Důl Anselm

Unikátní expozice se nachází ve štolách horních slojí skutečného historického dolu Anselm, kam návštěvníci sfárají důlní jámou v těžní kleci z historické budovy dolu ve stylu průmyslové secese. Cesta dolů je sice dlouhá jen několik málo metrů, přesto umožní udělat si představu o tom, jakým způsobem se horníci dostávali za prací každý den.

 

Po sfárání pod zem a vystoupení z klece se před návštěvníkem otevře čtvrt kilometru chodeb, které ukazují průřez historií zdejší těžby uhlí od konce 18. století do současnosti. Prohlídka štol pocházejících z poloviny 19. století je doplněná poutavým odborným výkladem, některé stroje jsou předváděny v chodu. Figuríny horníků v životní velikosti názorně ukazují, za jakých podmínek lidé v dolech pracovali.

Nechybí ani možnost seznámit se přímo v podzemí s podobou uhelných slojí a geologických vrstev, které je provázejí, se zařízeními zajišťujícími bezpečnost, a především se dvěma kompletními stěnovými poruby.

 

 

Základní fakta 

  • celková délka štol: 250 m
  • hloubka jámy: 620 m
  • výška těžní věže: 40 m
  • časové období, které expozice zachycuje: 1782 - 1990
  • datum otevření pro veřejnost: 4. prosince 1993

 

Historie Dolu Anselm

Důl byl pod jménem Ferdinand založen kapitulou olomouckého arcibiskupství. Štolováním se zde těžilo uhlí od roku 1782, roku 1835 se přešlo na hlubinné dobývání. Jedná se tedy o nejstarší hlubinný uhelný důl na Ostravsku. Roku 1843 jej koupil Salomon Mayer Rotschild, který jej podle svého syna přejmenoval na Salomon. Důl pak ještě několikrát změnil jméno - za německé okupace Petershofen, roku 1946 na Masaryk a roku 1951 na Eduard Urx. Těžba zde byla ukončena roku 1991.


Muzeum začalo vznikat ještě v závěrečné fázi provozu dolu od roku 1987. Zpočátku bylo jeho úkolem zachraňovat a shromažďovat důlní techniku, dokumenty a fotografie související s těžnou černého uhlí na Ostravsku. Veřejnosti byla podzemní expozice zpřístupněna roku 1993 na svátek hornické patronky svaté Barbory (4. prosince). Nachází se ve štolách nejsvrchnějšího patra dolu Anselm ve slojích Albert a František. Důl Anselm byl vyhlášen kulturní památkou.

 

Volná expozice

Situování Hornického muzea na místě, kde se uhlí dříve opravdu těžilo, a přitom na okraji chráněné přírodní památky, z něj dělá světový unikát. Souvislou rozlohou cca 35 hektarů se stalo největším muzejním areálem v České republice. Exponáty na volné ploše zachycují zdejší lidské aktivity od doby kamenné v podobě sídliště pralidí, přes rozmach těžby reprezentovaný typickou průmyslovou architekturou, až po důlní techniku 20. století. Spíše než o muzeum v klasickém smyslu zde tedy je jakási kombinace muzea a skanzenu, navíc doplněná o možnosti provozování nejrůznějších sportovních aktivit.

 

Kromě dvou hlavních budov s expozicemi se na volné ploše nachází mnoho dalších zajímavých objektů:

  • rekonstrukce sídliště lovců mamutů
  • ukázky těžké moderní hornické techniky (těžební stroje, kombajny, důlní lokomotivy atd.)
  • ve zvláštní budově jsou k vidění hornické umývárny a typické řetízkové šatny
  • řada dětských atrakcí a možností sportovního vyžití

 

Všechny venkovní exponáty jsou opatřeny vysvětlujícími tabulemi.

 

Expozice Historie důlní dopravy

Námětem expozice jsou dějiny důlní dopravy od středověku po současnost. Důraz je kladen především na vývoj důlní dopravy v prostředí uhelného dolu, od dopravy pomocí koní po dopravu současnou. Expozice mapuje rozvoj přepravy horníků, uhlí a materiálu v dole.

Objekt, ve kterém je expozice umístěna, je nejstarší z dochovaných objektů v areálu dolu Anselm. Kdysi sloužil jako stáj pro koně a kočárovna.

Toto místo se tedy jevilo jako příhodné pro umístění expozice zabývající se dopravou, do určité míry se jedná o navrácení k původnímu určení budovy.

Expozice je realizována pomocí trojrozměrných exponátů a obrazového materiálu.
U trojrozměrných exponátů se zčásti jedná o historické artefakty a zčásti o novodobé modely těžních či přepravních zařízení.