Náš region

Nadace OKD

Nadace OKD je největší nadací v Moravskoslezském kraji a zároveň jednou z nejvýznamnějších v celé České republice. Podporuje neziskové organizace, které pomáhají potřebným, zlepšují úroveň sociální péče, volnočasových aktivit, kulturního vyžití i životního prostředí. Podpora směřuje od roku 2015 nově pouze do obcí a měst v Moravskoslezském kraji, kde vyvíjí svou aktivitu nadační dárci.
Od svého vzniku v roce 2008 podpořila přes 1969 veřejně prospěšných projektů celkovou částkou 280 milionů korun a výší rozdělených prostředků tak patří Nadace OKD mezi největší v České republice.

Nadace podporuje projekty z nejrůznějších oblastí, které přinášejí regionu a jeho obyvatelům užitek. Ve svých základních programech Pro region a Pro Evropu se zaměřuje na podporu zdravotních a sociálních projektů, rozvoj vzdělávacích a volnočasových aktivit, zlepšování životního prostředí a péči o hornické či regionální tradice. Zároveň podporuje neziskové organizace při vypracování projektů pro získávání dotací z Evropské unie a vlastní zaměstnance v minigrantovém programu Srdcovka.

Zřizovatelem nadace je černouhelná těžební společnost OKD, a. s., jeden z nejvýznamnějších podniků a největších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji i celé České republice a také společnost s dlouhou tradicí a silnou vazbou na region, kde podniká. Nadaci založili těžaři po restrukturalizaci firmy v rámci mezinárodní skupiny New World Resources (NWR). Ta do OKD přinesla novou perspektivu a především světové standardy obvyklé v mezinárodním podnikatelském prostředí. Odtud byl už jen krok k definování vlastní politiky společenské odpovědnosti, ke zřízení firemní nadace a postavení filantropického úsilí OKD na pevný základ. Společnost OKD od nadace očekává, že prostředky získané od jednotlivých dárců svědomitě, systematicky a nanejvýš transparentně rozdělí ve prospěch těch nejlepších projektů a mezi ty, kteří to nejvíc potřebují.

Mezi nejvýznamnější dárce Nadace OKD patří kromě mateřské společnosti také New World Resources, RPG Real Estate, AWT, Green Gas DBP a rovněž další firmy a jednotlivci.

 Více informací na www.nadaceokd.cz.