Náš region

Spolek svatá Barbora

SSB_logo.jpeg

Spolek svatá Barbora pomáhá dětem, kterým zemřel jeden z rodičů na následky pracovního úrazu, většinou v hornictví. V současné době má sdružení v evidenci více než 80 dětí, kterým přispívá na studium, zájmovou činnost a podporuje péči o zdraví.

 

Myšlenka založení svaté Barbory byla vedena hlavně snahou, aby děti, kterým zahynul táta, nebyly finančně diskriminovány. Situace v rodině, které odejde živitel, není jednoduchá. Spolek má zájem na tom, aby osiřelým dětem nedostatek financí nebránil ve studiu, rozvoji talentu nebo zájmové činnosti.

 

Více informací na www.svatabarbora.cz.

 

Prioritou podpory je výchova a vzdělání. Spolek dětem hradí zejména:

 • školné
 • školní pomůcky
 • poplatky v mateřských školách
 • poplatky za zájmové a sportovní kroužky
 • školy v přírodě
 • lyžařské výcviky

 

Ve zdravotní oblasti přispívá sdružení např. na:

 • zdravotní pomůcky
 • ozdravné pobyty

 

Základní údaje

 • Název spolku je odvozen od jména patronky horníků svaté Barbory
 • Logo spolku vzešlo z dětské výtvarné soutěže, do které bylo celkem přihlášeno 195 návrhů
 • Sídlo spolku je Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná, tedy v sídle společnosti OKD, a.s.

 

Výbor spolku pracuje ve složení:

Monika Němcová - předseda výboru

Milena Malinská - místopředsedkyně výboru

Stanislav Chobot

Marta Szamaránská

Radka Naňáková

Iveta Bőhmová

Vladislav Gadula


Tajemnice: Ing. Adriana Furendová

Účetní: Bc. Milena Bachratá

 

 

Členy spolku jsou společnosti náležející do skupiny OKD, dodavatelské firmy zajišťující hornickou činnost na jednotlivých dolech, ale také jiné právnické i fyzické osoby. Spolek je volný, jeho členy se mohou stát kdykoliv další právnické či fyzické osoby.

 

Finanční prostředky získává spolek jednak z členských příspěvků, významnou pomocí jsou i dary různých společností i jednotlivců. Další peněžní prostředky jsou získávány při různých akcích organizovaných spolkem.

 

Číslo účtu je 1657156389/0800 Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava

 

Vlastní akce

Spolek svatá Barbora se snaží získat finanční prostředky také pořádáním zajímavých akcí, do nichž se může zapojit široká veřejnost.

 

Akce pro děti

Spolek organizuje i setkání rodin, na kterých se maminky i děti mohou lépe poznat, poradit si a vyměnit zkušenosti. Najít nové přátele je totiž také důležité.

 

Není důležité o pomoci přemýšlet,

důležité je pomoci!