Náš region

Zaměstnanost

Společnost OKD je s téměř 11 000 lidmi největší zaměstnavatel v regionu a jeden z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR. Společnost zároveň dává práci zhruba 3 000 pracovníků dodavatelských organizací. Průměrná mzda dosahovala v roce 2013 35 735 korun, čímž o polovinu přesahovala průmyrný plat v regionu. U dělníků v dole přesahoval průměrný plat 35 140 korun.

 

Vztahy mezi firmou a zaměstnanci jsou jednoznačně definovány kolektivní smlouvou uzavřenou po jednání s odbory na období 2014-2018. Vztahy mezi zaměstnavatelem a odbory jsou i přesto, že každá strana hájí zájmy jiné skupiny, konstruktivní a korektní. Na konci každého roku se řeší otázky vývoje mezd na následující období, kdy jsou zohledňovány jak makroekonomická situace, tak aktuální hospodářská situace firmy.
Kolektivní smlouva zároveň popisuje dobrovolné benefity, které se firma zavázala pracovníkům poskytnout.

 

Mzda je ve společnosti OKD buď tarifní, nebo u vybraných pozic náleží zaměstnanci individuální mzda. Základními faktory, které určují výši mzdy, jsou především výkonnost zaměstnance, výsledky dosažené pracovníkem samotným i celou firmou.

 

Kromě mzdy poskytuje firma svým zaměstnancům řadu benefitů. Mezi nejvýznamnější z nich patří příspěvek na :

 

  • penzijní připojištění
  • stravování
  • dovolenou
  • Vánoce
  • dopravu do zaměstnání
  • kulturní, společenské a sportovní aktivity
  • rekondiční pobyty
  • rekreace dětí zaměstnanců