Náš region

Náš region

Společnost OKD si uvědomuje své postavení jednoho z nejvýznamnějších podniků v Moravskoslezském kraji. Snaží se aktivně přispět k rozvoji regionu. Kromě zajištění sociálních jistot pro tisíce zaměstnanců usiluje společnost o zlepšení životního prostředí všech obyvatel kraje.

 

Firma stála u zrodu Spolku svatá Barbora, které pomáhá dětem, jejichž otec se nevrátil z práce na šachtě domů. 

 

Společnost OKD podporuje vrcholový sport, zejména v Karviné. Těžaři jsou generálním partnerem úspěšného házenkářského klubu Baník OKD Karviná. V roce 2010 obhájil klub titul mistra republiky a startoval v poháru EHF.  Od roku 2008 je důlní firma také generálním partnerem druholigového fotbalového klubu MFK OKD Karviná.

 

Společnost OKD je zakladatelem Nadace OKD. Ta byla zřízena s cílem podporovat zdraví a sociální služby, veřejný sektor, životní prostředí a regionální rozvoj. Za sedm let své činnosti podpořila téměř 1 969 obecně prospěšných projektů neziskových organizací, měst a obcí částkou přesahující 290 miliónů korun.

Více informací o firemním dárcovství prostřednictvím Nadace OKD naleznete na adrese www.nadaceokd.cz.

 


Informace pro žadatele o sponzorský příspěvek:


S platností od 1. 1. 2012 dochází ke změně oficiální formy žádosti o sponzoring či finanční podporu ze strany OKD.
Z důvodu zkvalitnění a zefektivnění celého procesu jsme se rozhodli od uvedeného data akceptovat pouze žádosti v písemné nebo elektronické podobě v jednotném formuláři „Žádost o sponzoring či finanční příspěvek “.   
Formuláře budou posouzeny Výborem pro sponzoring a dárcovské aktivity OKD, o jeho rozhodnutí budou žadatelé informováni písemnou formou.

 

Veškeré žádosti, prosím, zasílejte na mail sponzoring@okd.cz nebo písemně na adresu:


OKD, a.s.

Útvar vnějších vztahů
Stonavská 2179
735 06  Karviná, Doly