Nepřehlédněte

Etický kodex

Představenstvo OKD schválilo Etický kodex společnosti, závazný pro všechny zaměstnance firmy.

Celé znění kodexu