Nepřehlédněte

SMĚRNICE O POCTIVÉM PODNIKÁNÍ

Tato směrnice byla přijata představenstvem společnosti New World Resources Plc dne 15. listopadu 2011 a nabývá okamžité účinnosti.
Její celé znění naleznete zde