O nás

Archiv OKD

Společnost OKD, a.s., je oprávněna k provozování činnosti vedení spisovny a vlastní akreditaci pro Archiv OKD, a.s., ve smyslu zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění. Součástí Archivu OKD, a.s., je rovněž badatelna, prostřednictvím které jsou zpřístupněny archivované dokumenty široké odborné i laické veřejnosti. Pravidla pro nahlížení do archiválií jsou stanoveny Badatelským řádem [PDF].

 

Z provozních důvodů bude do odvolání badatelna zpřístupněna pouze po telefonické, e-mailové, příp. osobní domluvě předem!

 

Vedoucí Archivu OKD, a.s.: Mgr. Lucie Syrová
Telefon: 596 248 484
E-mail: lucie.syrova@okd.cz
Adresa: Uhlířská 10, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
Provoz badatelny: po předchozí domluvě
 

 

 

Zajímavosti