Finanční výsledky

Výsledky za rok 2006

Společnost OKD dosáhla za rok 2006 zisku ve výši 4,752 miliardy korun před zdaněním. Po zdanění činil zisk společnosti 3,571 miliard korun.


Revírní odbytová těžba uhlí v roce 2006 přesáhla 13 milionů tun (nárůst o 252 tisíc tun oproti r. 2005). Celkem bylo prodáno 13,5 miliónů tun černého uhlí (nárůst o 736 tisíc tun uhlí oproti r. 2005). Zvýšil se také objem prodaného koksu, který v loňském roce dosáhl 1,3 miliónu tun (o 160 tisíc tun více oproti r. 2005).

Celkové výnosy společnosti v roce 2006 přesáhly 39 miliard korun (o 3,9 mld.méně než v r. 2005). Pokles výnosů za prodej zboží a výrobků byl ovlivněn především nepříznivým trendem tržních cen uhlí a koksu v roce 2006.

Náklady společnosti v roce 2006 dosáhly částky 35,5 miliard korun. Jejich nárůst o 268,3 miliónu korun byl ovlivněn především odpisem oceňovacího rozdílu k majetku OKD ve výši 767,5 milionů korun a zvýšením nákladů za přepravné uhlí a koksu po převzetí Divize paliv od společnosti Metalimex v červnu 2006.

Investice OKD v roce 2006 překročily 2 miliady korun. Z velké části se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace. Společnost významně investovala do otvírkových prací spojených se zpřístupněním uhelných zásob na dolech Darkov, ČSA, Paskov a ČSM. OKD pokračovalo OKD v investicích do chladících zařízení, která pomohla zlepšit mikroklimatické podmínky na důlních pracovištích. Investovalo se i na povrchu, například do modernizace teplárny Dolu ČSM a do rekonstrukce a modernizace úpraven na dolech Darkov a Lazy.

Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2006 činil 17 334 osob, což je o 943 méně než v roce 2005. Ve srovnání s rokem 2005 se zvýšila produktivita práce z ROTP na jednoho pracovníka o 3,2 %. Průměrný měsíční výdělek v roce 2006 dosáhl částky 27 316 Kč, což bylo o 8,2 % více než v roce 2005.