Finanční výsledky

Výsledky za rok 2010

Za rok 2010 dosáhla společnost OKD, a.s., (dále jen OKD anebo Společnost) zisku ve výši 7,104 miliardy korun před zdaněním a 6,323 miliardy korun po zdanění.

 

EBITDA za rok 2010 činí 11,5 miliardy Kč.

 

Celkové výnosy Společnosti v roce 2010 dosáhly 44 miliard korun. Výše výnosů za prodej zboží a výrobků byla ovlivněna především pozitivním trendem tržních cen uhlí a koksu v roce 2010 a celosvětovým oživením průmyslu po jeho zasažení celosvětovou hospodářskou krizí.


Celkem bylo prodáno 11,515 miliónů tun černého uhlí, což v meziročním srovnání znamená nárůst o zhruba 5 %. Objem prodaného koksu dosáhl 1,1 miliónu tun.

 

Celková hodnota aktiv Společnosti činila ke konci roku 2010 47 266,4 miliónu korun.


Investice Společnosti v roce 2010 dosáhly 4,537 miliard korun. Z velké části se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace. Společnost významně investovala do zvýšení bezpečnosti a hygieny práce (480,7 miliónů korun), důlně stavebních prací (442,7 miliónů korun) za účelem zpřístupnění nových uhelných zásob či povrchových stavebních prací (340,5 miliónu korun).

 

Z celkového objemu investic, tj. 4,5 miliardy korun byla část investic ve výši 2,4 miliard korun realizována v rámci investičního projektu POP 2010, který je zaměřen na  modernizaci důlních dobývacích a razicích technologií. V průběhu realizace projektu POP 2010 v letech 2008-2010 bylo do modernizace důlních technologií investováno téměř 10 miliard korun.


Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2010 činil 13 639 osob, průměrný počet zaměstnanců dodavatelských organizací byl 3 679. Průměrný měsíční výdělek vlastních zaměstnanců v roce 2010 dosáhl částky 32 878 Kč.