Finanční výsledky

Výsledky za rok 2011

Za rok 2011dosáhla společnost OKD, a.s., (dále jen OKD nebo Společnost) zisku ve výši 7,533 miliardy korun před zdaněním a 6,096 miliardy korun po zdanění.

 

EBITDA za rok 2011 činí 12,1 miliardy Kč, což představuje meziroční nárůst o 5 %.

 

Výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb činila v roce 2011 36 785,1 mil. Kč a výše tržeb za prodej zboží dosáhla objemu 7 649,5 mil. Kč.

 

Celkem bylo prodáno 11,196 miliónů tun černého uhlí a 555 000 tun koksu.

 

Celková hodnota aktiv Společnosti činila ke konci roku 2011 48,434 miliardy korun.

 

Investice Společnosti v roce 2011 dosáhly 4,570 miliard korun. Z velké části se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace při realizaci programu PERSPektiva 2015. Firma významně investovala do zvýšení bezpečnosti a hygieny práce, důlně stavebních prací za účelem zpřístupnění nových uhelných zásob či povrchových stavebních prací.

 

Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2010 činil 13 305 osob, průměrný počet zaměstnanců dodavatelských organizací byl 4 435. Průměrný měsíční výdělek vlastních zaměstnanců v roce 2011 dosáhl částky 36 498 Kč¸což představuje meziroční nárůst o více než 2 000 Kč.