Finanční výsledky

Výsledky za rok 2012

Za rok 2012dosáhla společnost OKD, a.s., (dále jen OKD nebo Společnost) zisku ve výši 1,549 miliardy korun před zdaněním a 1,204 miliardy korun po zdanění.

Provozní výsledek hospodaření za rok 2012 činí 2,1789 miliardy Kč

.

Výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb činila v roce 2012 29 566,2 mil. Kč a výše tržeb za prodej zboží dosáhla objemu 6 044,8 mil. Kč.

 

Celkem bylo vytěženo 10,796 miliónů tun a prodáno 10,245 miliónů tun černého uhlí. Prodáno bylo 550 000 tun koksu.

 

Celková hodnota aktiv Společnosti činila ke konci roku 2012 43,203 miliardy korun

.

Investice Společnosti v roce 2012 dosáhly 5,577 miliard korun. Z velké části se týkaly nákupu důlních strojů a zařízení a jejich modernizace při realizaci programu PERSPektiva 2015. Firma významně investovala do zvýšení bezpečnosti a hygieny práce, důlně stavebních prací za účelem zpřístupnění nových uhelných zásob či povrchových stavebních prací.

 

Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2012 činil 13 068 osob, průměrný počet zaměstnanců dodavatelských organizací byl 4 571. Průměrný měsíční výdělek vlastních zaměstnanců v roce 2012 dosáhl částky 37 149 Kč¸ u dělníků v dolech šlo o 35 283 Kč.