Finanční výsledky

Výsledky za rok 2013

Za rok 2013 dosáhla společnost OKD, a.s., (dále jen OKD nebo Společnost) ztráty ve výši 23,857 miliardy korun před zdaněním a 19,659 miliardy korun po zdanění.
Provozní výsledek hospodaření za rok 2013 činí -21,878 miliardy Kč
.
Výše tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb činila v roce 2013 21 881 mil. Kč a výše tržeb za prodej zboží dosáhla objemu 4 669 mil. Kč.

Celkem bylo vytěženo 8,61 miliónů tun a prodáno 9,709 miliónů tun černého uhlí. 

Celková hodnota aktiv společnosti činila ke konci roku 2013 22,110 miliardy korun
.
Investice Společnosti v roce 2013 dosáhly 1,7 miliardy korun. Firma investovala do zvýšení bezpečnosti a hygieny práce, důlně-stavebních prací za účelem zpřístupnění nových uhelných zásob, technologických dodávek ve stavbách pro důl nebo strojů a zařízení.

Průměrný počet vlastních zaměstnanců v OKD v roce 2012 činil 12 369 osob, průměrný počet zaměstnanců dodavatelských organizací byl 3704. Průměrný měsíční výdělek vlastních zaměstnanců v roce 2012 dosáhl částky 35 757 Kč¸ u dělníků v dolech šlo o 35 200 Kč.