Kde působí OKD

Důl ČSM-Sever a ČSM-Jih

Důl ČSM se nachází ve východní části karvinské dílčí pánve. Územně je členěn do dvou větrních oblastí: Sever a Jih se samostatnými dvojicemi úvodních a výdušných jam.Dren_1040_dxo.jpg

Organizačně má dvě lokality: Sever a Jih. Úpravna je v lokalitě Sever a má kapacitu 1 100 tun za hodinu. Dobývací prostor se nachází v katastrech obcí Stonava, Karviná, Albrechtice u Českého Těšína a Chotěbuz. Díky rozsáhlé investiční výstavbě v 90. letech 20. století, a především po roce 2000, se výrazně prodloužila životnost závodu.

 

Kontakt

Stonava 1077
735 34 Stonava
Tel. centrála: 596 451 111
Tel. sekretariát: 596 451 121

 

GPS souřadnice 

49°49'46.584"N, 18°31'34.435"E

 


Hloubka

Nejhlubší je vtažná jáma ČSM-jih - 1103 metrů, která při nadmořské výšce ústí 277 metrů dosahuje 826 metrů pod úroveň mořské hladiny.

 

Technologie dobývání a ražení

Technologie dobývání uhlí je vzhledem k dobývaným mocnostem a geologickým podmínkám orientována na vysoký stupeň mechanizace. Používanou dobývací metodou je směrné stěnování na řízený zával s využitím dobývacích kombajnů a posuvné mechanizované výztuže. Přípravné chodby jsou raženy převážně razicími kombajny, v menší míře jsou využívány trhací práce a škrabákové nakladače, případně razicí komplexy.

 

Historie

Důl ČSM má poměrně krátkou historii, která začíná až po druhé světové válce. V 50. letech proběhly v okolí obce Stonava průzkumné vrty, které potvrdily existenci kompletního karbonského souvrství. Na základě těchto výsledků bylo rozhodnuto o vzniku dolu se dvěma závody (ČSM-Sever a ČSM-Jih). Výstavba prohlášená za Stavbu mládeže začala 16. června 1959.
Kvůli komplikovaným hydrogeologickým a plynovým poměrům bylo možné zahájit těžbu až koncem roku 1968. Rozsáhlá investiční výstavba pokračovala i v 90. letech, a především po roce 2000. Díky tomu byla výrazně prodloužena životnost dolu oproti původním předpokladům.