Kde působí OKD

Důl Frenštát

Rezervy dolu Frenštát se skládají ze dvou ložisek: Frenštát-západ a Frenštát-východ. Důl Frenštát je v konzervačním režimu.

Závod Důl Frenštát má rozlohu přes 63 km2. Společně se sousedícím průzkumným územím Čeladná-Krásná jde o jediné významné ložisko uhlí s dobyvatelnými slojemi karvinského souvrství mimo Karvinsko. Existuje zde pět slojí vhodných k využití. Kromě toho je zde i ostravské souvrství.

 

 
 
 

Důl Frenštát v číslech

  • celkové zásoby uhlí: cca 1,6 mld. t
  • zásoby a zdroje uhlí: 78 mil. t

Uvedená čísla jsou k 1. červenci 2007 a jsou v souladu s JORC (Joint Ore Reserves Committee) standardy.

 

Historie

Průzkumné vrty vedené z povrchu koncem 60. a počátkem 70. let minulého století prokázaly ve frenštátské oblasti rozsáhlý výskyt karvinského souvrství. Na jeho základě bylo rozhodnuto o pokračování průzkumu hloubením důlních děl v definitivních profilech.

 

V polovině roku 1982 začalo hloubení jámy 4 projektovaného závodu Frenštát západ, během prací však došlo k její devastaci. Proto byla zesílena výztuž. Konečná hloubka jámy č. 4 je 943 metrů.

 

V březnu 1983 začalo v téže lokalitě hloubení jámy č. 5. Dokončena byla bez problémů dosažením hloubky 1088 metrů. Obě jámy byly spojeny na úrovni -590 metrů.

 

První uhlí bylo z jámy č. 5 vyvezeno 12. dubna 1988. Pocházelo z hloubky 885 metrů.

 

V roce 1991 bylo rozhodnuto o přechodu dolu Frenštát na konzervační režim.