Kde působí OKD

Doly ČSA a Darkov


Lokalita ČSA
je situována ve dvou dobývacích prostorech - DP Karviná Doly I a DP Doubrava u Orlové.

Lokalita Darkov má svou vlastní moderní úpravnu s kapacitou vsázky 800 tun za hodinu. Zahrnuje tři samostatné dobývací prostory - Darkov, Karviná, Doly II a Stonava.

 

Kontakt

Důl ČSA
ul. Čs. armády č. p. 1
735 06 Karviná-Doly
Tel. centrála: 596 351 111
Tel. sekretariát: 596 352 030

 

GPS souřadnice důlních lokalit

ČSA - 49°50'34.316"N, 18°29'50.127"E (ředitelství)
Darkov - 49°49'46.584"N, 18°31'34.435"E

 

Hloubka

Největší absolutní hloubku má výdušná jáma Doubrava III v lokalitě ČSA - 1176 metrů. Při nadmořské výšce ústí 281 metrů sahá až do hloubky 895 metrů pod úrovní mořské hladiny.
Největší absolutní hloubku má v lokalitě Darkov výdušná jáma Mír 4 - 1011 metrů s ústím v nadmořské výšce 235 metrů, jejíž dno se nachází 776 metrů pod úrovní mořské hladiny.

 

Technologie dobývání a ražení

ČSA: Při realizaci přípravných děl ve slojích je převážný objem metráže ražen razicími kombajny. Pro ražby překopů a ražby s přibírkou průvodních hornin jsou využívány vrtné vozy ve spojení s nakladači. Základní dobývací metodou je směrné stěnování z pole na zával. Těžba z rubání je v celém objemu realizována z porubů vybavených mechanizovanou posuvnou výztuží a dobývacími kombajny.


Darkov: Při realizaci přípravných děl je převážný objem metráže ražen razicími kombajny. Pro ražby překopů a ražby s přibírkou průvodních hornin jsou využívány vrtné vozy ve spojení s nakladači. Základní dobývací metodou je směrné stěnování z pole na řízený zával. Těžba z rubání je v celém objemu prováděna z porubů vybavených mechanizovanou posuvnou výztuží a dobývacími kombajny. V průběhu roku 2006 byla v lokalitě vybudována a zprovozněna centrální klimatizace s celkovým výkonem 1350 kW.

 

 

Historie

 

ČSA: Důl Československá armáda vznikl 1. července 1995 spojením dvou původně samostatných dolů ČSA a Doubrava. Ve skutečnosti je však jeho historie mnohem starší a sahá až k samým počátkům dolování na Karvinsku. Právě odsud zřejmě pocházejí první zprávy o nálezech černého uhlí v 18. století na lokalitě zvané Kamienčok. Roku 1780 zde zahájil kutací práce hrabě J. E. Larisch-Mönnich. Roku 1856 byly zdejší šachty spojeny do jediného podniku. Tento letopočet je považován za počátek existence dnešní lokality ČSA.
Rod Larisch-Mönnich vlastnil zdejší doly až do vyvlastnění v roce 1945. Roku 1951 zde vznikl národní podnik Velkodůl Čs. armády a byla provedena rozsáhlá rekonstrukce.
Dlouhou historii má i dobývání v oblasti bývalého dolu Doubrava. Zde hledal baron Richard Mattencloit uhlí už roku 1822. Mělké šachtice roku 1836 daly vznik těžařské společnosti, kterou společně vlastnili Mattencloit a Larisch-Mönnich.

Darkov: Historie současné lokality Darkov sahá až do poloviny 19. století. V té době byla založena řada nových dolů, které byly později do komplexu Darkov sloučeny. Jedná se především o doly Gabriela (založen 1852), Hohenegger (1880) a Austria (1898). Tyto doly prošly četnými proměnami, několikrát změnily jména. V 50. letech minulého století z nich vznikl komplex Velkodůl 1. máj, který byl 2. května 1991 přejmenován na Důl Darkov. Po roce 1990 došlo organizačním změnám. Na počátku roku 1993 byly spojeny závody Darkov a Mír. V souvislosti s dokopáváním zásob uhlí v poli 9. květen došlo 1. dubna 2012 ke sloučení důlních závodů 2 a 3 a vytvoření jednoho Dolu Darkov. Ten byl na podzim 2013 přejmenován na Závod Důl Darkov.