Kde působí OKD

Závod Útlum - Jih (v minulosti Důlní závod 3)

Závod Útlum - Jih -  až do 31. března 2017  figuroval v organizační struktuře OKD jako Důlní závod 3. Vznikl přejmenováním původního Závodu Důl Paskov k 1. lednu 2015. Nacházel se přibližně 20 kilometrů jižně od Ostravy a produkoval kvalitní koksovatelné uhlí. Tvořily ho dvě lokality Staříč a Chlebovice. Až do konce března 2017 to byl jediný činný důl v ostravské části revíru. Úpravna v areálu původního Dolu Paskov ve stejnojmenné obci mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem měla kapacitu 550 tun za hodinu.

Těžba černého uhlí v lokalitách Staříč a Chlebovice byla definitivně ukončena k 31. 3.  2017. 

 

Kontakt

Závod Útlum - Jih

Staříč 528

739 43 Staříč
Tel. centrála: 558 491 111
Tel. sekretariát: 558 492 220

 

GPS souřadnice důlních lokalit

Staříč - 49°42'4.481"N, 18°16'15.819"E (ředitelství)
Chlebovice - 49°40'11.104"N, 18°15'35.069"E

 

 

Hloubka

Největší absolutní hloubku vykazuje vtažná jáma lokality Staříč - 1155 metrů, jejíž ústí se nachází v nadmořské výšce 305 metrů a sahá 850 metrů pod úroveň mořské hladiny.

 

Technologie dobývání a ražení

V ražbách, s ohledem na nebezpečí průtrží, převažuje klasická technologie s využitím trhací práce. Vrtání a nakládání je řešeno vrtacími vozy a hydraulickými nakladači. Pro dobývání se používá především uhelných pluhů s využitím individuální hydraulické výztuže, případně pluhových komplexů s posuvnou mechanizovanou výztuží.

 

Historie

Útlum-Jih s lokalitami Staříč a Chlebovice vznikl přejmenováním Závodu Důl Paskov k 1. lednu 2015. Předchozí Důl Paskov vznikl sloučením závodů Paskov a Staříč. Oba mají poměrně krátkou historii začínající až v období industrializace komunistického Československa. Výstavba objektů závodu Paskov začala roku 1960, v případě závodu Staříč v roce 1962. V obou případech šlo o důlní díla s vysokým stupněm ohrožení vodou a plynem. Těžba v závodě Paskov začala roku 1966, ve Staříči až roku 1971.

Původně samostatné doly Paskov a Staříč byly 1. ledna 1994 sloučeny v jeden skupinový důl (odštěpný závod) Paskov. V roce 1999 bylo rozhodnuto o ukončení činnosti závodu Paskov a jeho převedení k Dolu Odra o. z.

Těžba černého uhlí v lokalitách Staříč a Chlebovice byla definitivně ukončena k 31. březnu 2017.

Zajímavosti