Majetková struktura

OKD, HBZS, a. s.

HBZS LogoHlavním posláním OKD, HBZS, a. s., je poskytování báňských záchranných služeb. Báňská záchranná služba je nedílnou součástí hornické činnosti. Její postavení i úkoly jsou stanoveny horním zákonem, vyhláškou Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě a služebním řádem schváleným Českým báňským úřadem.

Báňská záchranná služba provádí rychlé a účinné zásahy:

  • zachraňuje lidské životy a majetek při haváriích včetně poskytování první pomoci v podzemí
  • zdolává havárie
  • odstraňuje následky havárií

 

OKD, HBZS, a. s., je dceřinou společností OKD, a. s., která je jejím 100% vlastníkem. OKD, HBZS se také stará o nakládaní s odpady, včetně nebezpečných.

 

Podrobné informace na www.hbzs-ov.cz.

 

Kontakt

OKD, HBZS, a. s.
Lihovarská 10/1199
716 00 Ostrava - Radvanice
Tel.: 596 232 720 sekretariát
Tel.: 596 258 111 dispečink
Fax: 596 232 719
E-mail: sekretar@hbzs-ov.cz