Novinky

Centrum servisních služeb OKD (VOJ SC) se pomalu rozrůstá

Centrum servisních služeb OKD (VOJ SC) se pomalu rozrůstá

ORLOVÁ - V mechanických dílnách na závodě Lazy Dolu Karviná vládne obvyklý provozní ruch. Parta elektrikářů připravuje rozměrný transformátor od firmy Becker pro popuštění do dolu na pracoviště vybavované v rámci programu POP 2010. Povrchoví zámečníci naopak opravují sekce důlní výztuže MEOS 17/37. V dílně oprav razicí a dobývací techniky je zase kompletován razicí kombajn SM 130. Práce jim jde od ruky, tihle lidé znají své úkoly a vědí, co se od nich očekává.

 

Skutečnost, že od 1. listopadu byly tyto dílny převedeny pod novou vnitřní organizační jednotku OKD s názvem Centrum servisních služeb, tady vlastně ani nepoznáte.


„Ano, v dílnách se ze dne na den v podstatě nic nezměnilo,“ potvrzuje i vrchní mistr Zdeněk Urner. „Podstatné změny nás čekají v příštím roce se zahájením Projektu centralizace opravárenství. To, co je jiné, je zavedení zakázkového systému oprav, tj. sledování průběhu zakázky od založení objednávky mechanikem důlního provozu až po převzetí opraveného stroje a potvrzení fakturace, a to vše v elektronické formě. Musíme se do toho dostat a zvyknout si na to.“

Co je pod zkratkou SC?

Vnitřní organizační jednotka OKD Centrum servisních služeb je pro mnohé zaměstnance těžební společnosti zatím tak trochu neznámou. Vznikla rozhodnutím představenstva OKD v červenci letošního roku z důvodu racionalizace struktury firmy. Sídlo má v závodě Lazy Dolu Karviná a v písemném styku je označována zkratkou VOJ SC (z anglického názvu Servis center). To proto, aby se zkratka nepletla s označením Center sdílených služeb (CSS), která vznikají v útvaru ekonomické a personální ředitelky OKD.

V první fázi své činnosti VOJ SC převzala technické provozy bývalé VOJ Zásobování, tj. provozy skladového hospodářství a hospodaření s kovovým odpadem, Pilu Salma a ostravskou výrobnu flotačních činidel a nemrznoucích směsí pro úpravny uhlí – Flotalex. V další etapě, realizované ke dni 1. srpna, přibyly k tomuto základu mechanické a elektro dílny na závodě ČSA Dolu Karviná a také středisko údržby v Ostravsko-karvinských koksovnách. K 1. listopadu se pak součástí Centra servisních služeb staly zmiňované mechanické dílny a povrchové služby na závodě Lazy Dolu Karviná.

„Smysl celé této reorganizace je jednoznačný. Jedná se o zpřehlednění a zefektivnění opravárenských procesů a zajišťování dalších povrchových činností,“ říká ředitel VOJ SC Václav Kopta. „Propojení opravárenských kapacit a návazných služeb, včetně realizace Projektu centralizace opravárenství na dolech OKD, umožní zvýšit kvalitu a zajistit včasnost oprav důlních strojů a zařízení,“ vysvětluje.

(Bohuslav Krzyžanek)