Novinky

Dale Ekmark: Věřím, že se přidáte do našeho týmu

Dale Ekmark: Věřím, že se přidáte do našeho týmu

přesně před rokem jsem bilancoval, co se nám v roce 2014 povedlo, co ne a s jakým předsevzetím jsme vstupovali do letošního roku. Uteklo to velmi rychle a ten okamžik je tady opět.

 

Bezpečnost v OKD v roce 2015

Pokud si pamatuje, loni mě nejvíce trápila bezpečnost. Motto, které jsem použil, se pak stalo ústředním motivem rozsáhlé bezpečnostní kampaně a ta přinesla svoje ovoce. Za uplynulých 365 dnů jsme výrazně snížili úrazovou četnost. Během roku 2015 jsme pořádali celou řadu aktivit, školení a mítinků, z nichž největší ohlas asi měly ukázky výbuchů metanu ve Štramberku, nebo velmi potřebná preventivní hlášení Skoronehod. Přesto všechno se nám nepodařilo splnit to nejdůležitější, nulu smrtelných úrazů. V letošním roce bohužel zemřeli čtyři naši kolegové a více než stovka zaměstnanců utrpěla vážná zranění. Proto i v roce 2016 musíme udělat všechno pro to, aby bezpečnost práce byla na prvním místě a aby opravdu tím nejcennějším, co vychází z dolu na povrch, byl horník. Jsem přesvědčen o tom, že všichni musíme udělat maximum, abychom předcházeli rizikovým situacím a počet úrazů dále výrazně klesal. Úkolem číslo jedna v oblasti bezpečnosti je pak absolutní nula smrtelných úrazů. A ještě jedna moje poznámka v kontextu na zdraví. Je naprosto nezbytné, abychom si my všichni v OKD, v dole i na povrchu uvědomili zodpovědnost za zdraví své i svých kolegů. Je to opravdu to nejdůležitější, na čem by nám mělo každou hodinu a minutu záležet. Proto si hodně zdraví přejeme navzájem nejenom v období Vánoc a nového roku.

 

Provozní výsledky

Rok 2015 byl jedním z nejnáročnějších v novodobé historii OKD. Hlavní příčinu na to má vývoj prodejních cen energetického a koksovatelného uhlí na světových trzích, které v mnoha zemích světa zapříčinily krachy firem a uzavírání šachet. A není divu. Vždyť jen za poslední 3 roky ceny koksovatelného uhlí klesly o 60% (letos to bylo o 33 %) a skoro o polovinu i ceny uhlí energetického (jen letos se jedná o 20% pokles). Cenové propady se dají jen těžce ovlivňovat a umíme je řídit jen v malé míře. Proto se OKD vydalo cestou revitalizace a razantního snižování všech svých výrobních nákladů. Ty jsme nakonec skutečně snížili o více než 25%, ale ani to nestačí. Náš plán těžby pravděpodobně splníme na 100 % a vytěžíme bezmála 8 milionů tun uhlí. Výpadek ale bude v ražbách důlních chodeb. I když náš hospodářský výsledek bude v záporných číslech, přesto se domnívám, že se nemáme za co stydět. Odvedli jsme poctivou práci, bojovali a vyhráli. Alespoň s rokem 2015. Další boj nás ale čeká už za několik dnů a bude to skutečně bitva o existenci firmy.

 

Plány pro příští rok

Jak jistě víte, před několika dny se rozvířila mohutná mediální kampaň o další životaschopnosti OKD v příštím roce. Kolik propustíme lidí a kolik dnů nám ještě zbývá. Celou záležitost jsem se vám snažil co nejpodrobněji a hlavně nejzodpovědněji popsat v rámci mítinků se zaměstnanci. Otevřeně jsem s vámi hovořil o současné situaci, o Dolu Paskov a jeho budoucích perspektivách těžby, o připravovaném business plánu pro rok 2016 i o jednáních našich investorů, kteří do OKD vkládají svoje naděje, v žádném případě ji nepovažují za mrtvou firmu, chtějí zde investovat další peníze, ale současně o participaci především v oblasti zajištění sociálních programů požádali vládu České republiky. Nechci neustále opakovat to, co už sami dobře víte, i když samozřejmě chápu vaše obavy a nejistotu z budoucnosti. Ano, rok 2016 nebude lehký. Bude dokonce těžší než rok letošní. OKD musí projít zásadní změnou, která nebude pro nikoho z nás ani příjemná, ani jednoduchá. Ale o OKD stojí za to bojovat a my bojovat umíme. Každodenní těžkou prací, plněním plánu těžby a v neposlední řadě dalším snižováním nákladů. Věřte mi, prosím, že já i mí kolegové uděláme pro její záchranu maximum. Současně věřím, že obdobně smýšlíte i vy a přidáte se do našeho týmu.

 

Proto mi dovolte, abych vám všem i vašim rodinám, přátelům a známým popřál krásné a pokud možno pohodové Vánoce, hodně zdraví, osobních a pracovních úspěchů a úspěšný rok 2016.

 

Dale Ekmark