Novinky

DOPLACENÍ ODSTUPNÉHO ZAMĚSTNANCŮM NA PASKOVĚ

DOPLACENÍ ODSTUPNÉHO ZAMĚSTNANCŮM NA PASKOVĚ

V souladu s Dohodou o řešení sociálních dopadů na zaměstnance v souvislosti s útlumem Důlního závodu 3, uzavřenou mezi OKD a odborovými organizacemi dne 21. 11. 2016, společnost OKD, a.s. vyplatí bývalým zaměstnancům Důlního závodu 3, Závodu úpraven a Podniku OKD – Odboru řízení a kontroly jakosti (dále jen OŘKJ), kteří skončili pracovní poměr dohodou z organizačních důvodů k 31. 3. 2017 v souvislosti s útlumem Dolu Paskov, doplatek zvýšeného odstupného, a to až do výše dvojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

 

Vyplacení doplatku je podmíněno podpisem dodatku původní dohody o rozvázání pracovního poměru. Prosíme tímto bývalé zaměstnance, kteří mají nárok na doplatek, aby se dostavili na podpis dodatku dohody, a to včetně občanského průkazu pro ověření totožnosti.

 

Podpisy dodatků budou probíhat v níže uvedených termínech a lokalitách:

 

Bývalí zaměstnanci Důlního závodu 3
Lokalita Staříč, personální oddělení ve 4. patře, dle příjmení zaměstnance v jednotlivých kancelářích:

 

Příjmení zaměstnance             Číslo kanceláře
A – G                                            kancelář číslo 402
H – K                                            kancelář číslo 403
L – Ř                                            kancelář číslo 408
S – Ž                                            kancelář číslo 419

 

Úterý 25. 4.                                od 14:30 do 17:00
Středa 26. 4.                              od 07:00 do 17:00
Čtvrtek 27. 4.                             od 07:00 do 17:00
Pátek 28. 4.                                od 07:00 do 17:00

 

Bývalí zaměstnanci Závodu úpraven

Lokalita Paskov, kancelář vedoucího úpravny.

 

Středa 26. 4.                              od 07:00 do 17:00
Čtvrtek 27. 4.                            od 07:00 do 17:00

 

 

Bývalí zaměstnanci OŘKJ – Kancelář 419 (p. Tomanová)

 

Středa 26. 4.                               od 07:00 do 17:00
Čtvrtek 27. 4.                             od 07:00 do 17:00

 

Doplatek odstupného bude vyplacen pouze po podpisu dodatku dohody daného zaměstnance, a to zálohově v mimořádném výplatním termínu do 5. 5. 2017. Zaměstnancům, jejichž příjem podléhá výkonu rozhodnutí nebo exekuci bude odstupné vyplaceno ve mzdě za měsíc duben to je 12. 5. 2017 a zaměstnancům, jejichž úpadek je řešen plněním splátkového kalendáře bude odstupné zasláno insolvenčním správcům.