Novinky

Informace pro zaměstnance OKD, a.s. a dodavatele

Informace pro zaměstnance OKD, a.s. a dodavatele

Vážení zaměstnanci,dodavatelé,

 

dovolte mi, abych Vám jménem vedení společnosti OKD, a.s. poděkoval za zodpovědný přístup k plnění svých pracovních povinností, který i přes složitou situaci s nákazou koronavirem každý den deklarujete svými výkony. Rovněž si velmi vážíme, že respektujete a dodržujete nezbytná preventivní a bezpečnostní opatření, která jsme operativně přijali s cílem minimalizovat riziko nákazy na všech pracovištích OKD bez výjimek.

 

Poděkování patří nejenom kmenovým zaměstnancům, ale i kolegům z dodavatelských firem, především z Polska a Slovenska, kterým nelehkou situaci navíc zkomplikovalo uzavření většiny hraničních přechodů, přerušení mezinárodní dopravy a povinné kontroly zdravotního stavu osob pracujících v příhraničí. Ty měly hlavně v posledních dnech za následek mnohakilometrové fronty na hranicích a s tím související problémy s včasným nástupem na pracovní směnu nebo dojezdem do OKD vůbec. V tomto kontextu jsme apelovali na příslušné orgány a instituce, aby se dostupností zahraničních zaměstnanců aktivně zabývali a pomohli nám ji operativně řešit. Výsledkem je skutečnost, že se situace každým dnem výrazně zlepšuje.

 

Věřte nám, že se snažíme všemi dostupnými prostředky a opatřeními eliminovat riziko vycházející ze současné situace, avšak i naše společnost je dotčena obecně známými negativními vlivy.

 

Poslední dny a týdny více než kdy jindy prokázaly potřebu chovat se nejenom k sobě samému, ale i ke svým kolegům zodpovědně, což je, jak víte, společně s bezpečností práce dlouhodobou prioritou OKD. Proto věřím, že se nám v duchu tohoto úsilí podaří úspěšně čelit i nebezpečné pandemii tak, aby to nemělo žádný zásadní či negativní dopad na chod naší společnosti.

 

Na závěr bych si Vás dovolil požádat o striktní dodržování nastavených pravidel a také, a to především, k ohleduplnosti a zodpovědnost sami k sobě a k Vašim spolupracovníkům, protože to je jediná cesta, jak se s touto situací vypořádat.

 

Ing. Radim Tabášek,
výkonný ředitel OKD, a.s.