Novinky

Investoři odmítají spekulace kolem OKD

Investoři odmítají spekulace kolem OKD

Většinoví vlastníci NWR předložili vládě ČR plán reorganizace, který má za cíl vytvořit životaschopnou těžební černouhelnou společnost.

 

Členové skupiny Ad Hoc Group (investoři), kteří drží většinu hlasovacích práv ve společnosti NWR, chtějí uvést na pravou míru, že se pro OKD nesnaží získat 17 miliard korun a ani neusilují o neomezenou státní záruku, jak bylo zmíněno v českých médiích.

Investoři společně s OKD předložili podrobný plán reorganizace společnosti (včetně významných dodatečných úspor nákladů a provozní efektivity) zástupcům vlády v březnu tohoto roku. Tento plán reorganizace zavazuje bondholdery odepsat 420 milionů eur dluhu a dodat do společnosti hotovost ve výši 35 milionů eur až do doby stabilizace společnosti OKD.

 

Tento plán je zaměřen na poskytnutí takového řešení, které zabrání značným finančním nákladům a negativním ekonomickým a sociál-

ním dopadům, které by přinesla insolvence. Cílem je vytvoření životaschopné společnosti OKD.

Součástí návrhu je i participace státu ve výši 150 milionů eur výměnou za akciový podíl ve společnosti OKD.

Do současné chvíle jsme od vlády ani jiného subjektu neobdrželi žádný další návrh konsensuálního řešení současné situace OKD.

 

Investoři vnímají, že s nepříznivou situací společnosti OKD je spojeno mnoho spekulací a zkreslených informací, které jsou často šířeny subjekty, které nemají ve společnosti OKD žádné dlouhodobé závazky. Investoři proto chtějí potvrdit, že se jako dlouhodobí finanční partneři v otázce řešení situace v OKD nadále soustředí na jednání s jedinou věrohodnou zainteresovanou stranou, tedy českou vládou, se snahou najít včas společné řešení.

Veškeré informace, vyžádané na schůzce konané 12. dubna, byly již poskytnuty vládě ČR a investoři jsou připraveni na další jednání a zapojení vlády do řešení situace v OKD.

 

Ad Hoc Group spravuje aktiva v hodnotě 420 miliard dolarů

Členy skupiny Ad Hoc Group, kterou tvoří Ashmore Investment Management Limited, Gramercy Funds Management LLC a M&G Investment Management Limited, jsou renomované londýnské a americké finanční instituce spravující aktiva v hodnotě 420 miliard amerických dolarů a chtějí znovu potvrdit a zopakovat, že nemají aktuálně žádné vztahy s bývalými vlastníky NWR.