Novinky

Krajský soud v Ostravě rozhodl o úpadku OKD

Krajský soud v Ostravě rozhodl o úpadku OKD

Ostrava, Karviná (9. května 2016) - Krajský soud v Ostravě dnes poslal těžební společnost OKD do úpadku. Věřitelé teď mají

dva měsíce na to, aby přihlásili své pohledávky. Soud také jmenoval insolvenčním správcem Leeho Loudu a na srpen nařídil přezkumné jednání a svolal schůzi věřitelů.

 

Vedení společnosti OKD se seznámilo s usnesením Krajského soudu v Ostravě, který na základě podané žádosti o zahájení insolventního řízení poslal naši těžební společnost do úpadku. V souladu s jeho verdiktem teď budou postupně následovat tyto kroky. Na počátku srpna proběhne přezkumné řízení a den poté i schůze věřitelů, kteří definitivně rozhodou, zda OKD půjde do konkurzu, nebo schválí reorganizaci firmy. V zákonné lhůtě by pak byl předložen reorganizační plán, který musí schválit věřitelský výbor. Stávající management firmy, jak už mnohokrát deklaroval, se zcela jednoznačně přiklání k druhé variantě – tedy zachovat chod firmy a postupně uspokojovat pohledávky svých věřitelů.

 

 

Soubory