Novinky

Nejvyšší resortní vyznamenání pro 4 zaměstnance OKD

Nejvyšší resortní vyznamenání pro 4 zaměstnance OKD

Praha (8. prosince 2015) - Čtyři zástupci z OKD – Karel Blahut, Miroslav Konečný, Kamil Kempný a Ivan Šimek převzali z rukou ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a předsedy Českého báňského úřadu Martina Štemberky resortní medaile Jiřího Agricoly za zásluhy o české hornictví. Toto nejvyšší hornické ocenění je resortní komisí každoročně udělováno vybraným horníkům při příležitosti svátku jejich patronky - svaté Barbory, kteří se zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili o rozvoj hornictví. Zřizovateli resortní pamětní medaile JiříhoAgricoly jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a Český báňský úřad. Medailí se oceňují pracovníci v organizacích podléhajících dozoru Státní báňské správy, pracovníci Státní báňské správy, ministerstev a ústředních orgánů zabývajících se hornictvím a pracovníci jiných oborů, kteří se o rozvoj hornictví zvláštním a ojedinělým způsobem zasloužili.

 

Pamětní medaile Jiřího Agricoly nese jméno po nestorovi hornického řemesla, který jako první ve 12 knihách sepsal ucelené dílo o hornictví a hutnictví. V hornickém oboru se jeho práce stala základním dokumentem resortu a celá řada poučení a základních principů je aktuální i v současnosti.