Novinky

Novým vlastníkem New World Resources a OKD je skupina AHG

Novým vlastníkem New World Resources a OKD je skupina AHG

Skupina Ad Hoc Group (AHG), která sdružuje tři britské investiční společnosti - Ashmore Investment Management Limited, Gramercy Funds Management LLC a M&G Investment Management Limited, se stala novým majitelem NWR a OKD. AHG má nyní 60 procent hlasovacích práv.

Skupina uvedla, že nadále hodlá podporovat OKD a spolupracovat s vládou a zainteresovanými stranami na stabilizaci podniku. Skupina CERCL, která byla dosud většinovým akcionářem NWR a v níž má polovinu podnikatel Zdeněk Bakala, se rozhodla z uhelné firmy odejít.

 

„Společnosti CERCL a Asental, které ovládá pan Bakala a společnost BXR, se shodly na vrácení všech akcií NWR a nebudou hrát žádnou roli v restrukturalizaci a záchraně OKD. Tento krok fakticky a oficiálně staví pana Bakalu a BXR mimo NWR a otevírá cestu k restrukturalizaci a obnově OKD společným úsilím AHG a státu,“ říká Roman Pařík, mluvčí AHG.

 

Schopnost AHG úspěšně pomoci s restrukturalizací a obnovou OKD závisí na konstruktivní spolupráci všech zainteresovaných stran včetně vlády, dodavatelů, zákazníků a zaměstnanců při sestavování akčního plánu obnovy. V prvním kroku bude AHG usilovat o urychlené jednání s vládou.

 ­­­­­­­­­­­­­­­­­

AHG tvoří dlouhodobí investoři, kteří, již investovali značné prostředky a dnes drží přibližně 65 % celkových závazků NWR a 60 % hlasovacích práv (po převodu akcií). Jako příklad dlouhodobé podpory OKD, prostřednictvím NWR, ze strany AHG a dalších bondholderů lze uvést odpis 6,4 miliardy Kč zároveň s navýšením kapitálu NWR přibližně o 2 miliardy Kč a poskytnutím nových úvěrů ve výši 950 milionů Kč při refinancování v roce 2014. Cílem bylo zajistit životaschopnost NWR, včetně OKD, a zachovat jejich hodnotu.

 

Členy skupiny AHG jsou mezinárodní institucionální investoři, kteří mají bohaté zkušenosti s dlouhodobou podporou podniků, které potřebují stabilizovat, restrukturalizovat a rozvíjet. Jsou odborníky na investice do podniků jako OKD, které čelí složitým, avšak řešitelným problémům, a věří, že s pomocí státu bude možné nalézt rozumné řešení i pro OKD.

 

 

Zajímavosti