Novinky

O OSUDU DOLU PASKOV JEŠTĚ NEBYLO ROZHODNUTO; INFORMACE O HROMADNÉM PROPUŠTĚNÍ 873 HORNÍKŮ NA PŘELOMU ZÁŘÍ A ŘÍJNA 2016 NEJSOU PRAVDIVÉ

O OSUDU DOLU PASKOV JEŠTĚ NEBYLO ROZHODNUTO; INFORMACE O HROMADNÉM PROPUŠTĚNÍ 873 HORNÍKŮ NA PŘELOMU ZÁŘÍ A ŘÍJNA 2016 NEJSOU PRAVDIVÉ

Karviná (9. května 2016) - Vedení společnost OKD považuje za nezbytné vysvětlit informaci o údajném plánovaném propuštění 873 zaměstnanců Dolu Paskov na přelomu září a října 2016.

 

Vláda ČR prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ČR na konci dubna oslovila management OKD, aby v rámci připomínkového řízení ke zmírnění sociálních dopadů, souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžební činnosti v obecné rovině popsalo, jak hodlá řešit velmi citlivou otázku útlumu těžby na Dole Paskov a s tím související propouštění tamních zaměstnanců.

 

Vedení firmy v reakci odpovědělo, že uzavření Dolu Paskov je v tuto chvíli sice plánovaným, ale dosud neschváleným krokem, který bude záviset na rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě a následně věřitelského výboru. V tomto kontextu výhledově zvažuje ukončení těžby na konci roku 2016, resp. na začátku roku 2017.

 

Pokud by tedy zcela hypoteticky bylo rozhodnuto o uzavření Dolu Paskov na konci roku 2016, ještě v jeho průběhu by postupně došlo k ukončení pracovních poměrů u 893 zaměstnanců.  V první fázi (někdy v průběhu prázdnin) by nejprve odešlo asi 200 zaměstnanců především z přípravářských kolektivů a do konce roku postupně dalších 693 horníků, většina z nich až k datu 31. prosince. Propuštění zbývajícího počtu zaměstnanců Dolu Paskov nebo jejich převody na jiná pracoviště by pak probíhaly v následujících dvou letech.

 

Na pracovním setkání s generální ředitelkou ÚP, náměstky Ministerstva práce a sociálních věcí a zástupci některých potenciálních zaměstnavatelů svůj záměr znovu potvrdilo s tím, že v nejbližších dnech očekává rozhodnutí krajského soudu k zahájení insolvenčního řízení a povolení reorganizace firmy. Teprve poté bude v rámci reorganizačního plánu projednávat a schvalovat konkrétní kroky k útlumu těžby na Dole Paskov. 

 

Ivo Čelechovský,

mluvčí OKD, a.s.