Novinky

Od 1. července začínají platit změny ve způsobu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání stávajících i bývalých zaměstnanců OKD

Veškeré náhrady škod (náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti – tzv. „renta“, bolestné, ztížení společenského uplatnění, náhrada věcné škody, náklady spojené s vystavením lékařských posudků a potvrzení, náklady léčebného lázeňského pobytu apod.), už nebude hradit společnost OKD, ale přímo pojišťovna Kooperativa v rámci zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatelů za škody na zdraví vzniklé v souvislosti s nemocí z povolání nebo pracovním úrazem. K tomuto datu dojde i k převodu veškeré agendy za všechny závody OKD, a.s. na pojišťovnu Kooperativa.

 

Se všemi změnami, které se především týkají způsobu předávání dokladů nezbytných pro realizaci odškodnění, byli všichni stávající i bývalí zaměstnanci, kterým je už renta vyplácena, včas seznámeni prostřednictvím zaslaného doporučeného dopisu.

 

Stávající zaměstnanci OKD, kterým nárok na odškodnění pracovního úrazu nebo nemoci z povolání teprve vznikne v budoucnu, nebo kteří v současné době pobírají náhradu za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, pak od 1. července 2016 budou muset veškeré doklady potřebné k odškodnění jejich nároku podávat v těchto kontaktních místech:

 

DZ1 – Mgr. Bohdana Štefániková, Darkov - 3. patro

 

DZ2 – Petra Zaťková a Květa Menšíková, advokátní kancelář JUDr. Renaty Kadlubcové, pobočka Stonava, U Dolu ČSM, PSČ 735 34

 

DZ3 – Jana Kostková, personalistka, DZ 3 - 4.patro

 

Úpravny a SC -  podle lokality, kam zaměstnanec organizačně spadá

 

Zaměstnanci, kteří rentu ještě nepobírají, ale kterým je vyplácen tzv. ušlý výdělek (náhrada za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti), rovněž obdrží dopis s podrobnými informacemi.

 

O všech změnách a uvedeném postupu informuje také pojišťovna Kooperativa na svých webových stránkách na této adrese:

http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-odpovednosti/zakonne-pojisteni-odpovednosti-zamestnavatele/vyplata-pracovnich-urazu-pro-zamestnance-OKD

Zajímavosti