Novinky

OKD PŘESTANE ZAMĚSTNANCŮM SRÁŽET Z MEZD NÁJEMNÉ ZA RPG BYTY A SLUŽBY SPOJENÉ S JEJICH UŽÍVÁNÍM

Společnosti OKD a RPG Byty se dohodly, že s ohledem na probíhající insolvenční řízení ukončí z důvodu ochrany zájmů zaměstnanců OKD vzájemnou spolupráci při placení nájemného srážkou ze mzdy. Výše nájemného včetně případných výhod ale zůstane zachována. Rozhodlo o tom vedení společnosti RPG Byty. „Chceme takto podpořit nájemníky a jejich rodiny a minimalizovat dopady situace v OKD na jejich životy,“ řekl jednatel společnosti RPG Byty Martin Ráž.

 

Ke dni 30. 6. 2016 tak skončí provádění srážek z mezd zaměstnanců OKD na úhradu nájemného a služeb v bytech společnosti RPG Byty.

Poslední srážka bude provedena v červnu z květnové mzdy a uhradí nájemné a služby za měsíc červen. Od července si už musí zaměstnanci OKD nájemné a služby s tím spojené hradit sami!

 

Je nezbytné, aby se zaměstnanci, kterým až dosud byla srážka prováděna, od 15. června  nejpozději do 28. června 2016 dostavili k podpisu potřebných dokumentů na příslušné pracoviště personálního útvaru OKD podle jednotlivých závodů a lokalit:

 

LOKALITA DARKOV       

zaměstnanci DZ 1:                                             Jolana Mrózková, 1.patro;

zaměstnanci Závodu Úpraven a SC:                 Jana Janočková, 1.patro;

zaměstnanci Podniku:                                        Iveta Böhmová, budova CVS, přízemí;

 

LOKALITA ČSA                

zaměstnanci DZ 1, SC, Podniku, ZÚ:                Růžena Pietrowská, 2.patro;

 

LOKALITA LAZY

zaměstnanci DZ 1, SC, Podniku, ZÚ:                Beáta Pučková, 1.patro, č. dv. 104;

 

LOKALITA ČSM                  

zaměstnanci DZ 2, SC, Podniku, ZÚ:                Mgr.Iveta Muchová, 1.patro;

 

LOKALITA PASKOV            

zaměstnanci DZ 3, SC, Podniku, ZÚ:                Ing.Dana Hudečková, 5.patro;

 

V případě, že se zaměstnanec nemůže z jakéhokoliv důvodu dostavit k podpisu dokladů, je nutné, aby o této skutečnosti neprodleně informoval personální útvar OKD na tel. čísle 852 – 3415, 59 650 3415 nebo sociální oddělení příslušného závodu.

 

Při podpisu dokumentů o ukončení provádění srážek ze mzdy (odpovídajícího dodatku k nájemní smlouvě) bude zaměstnanci pro informaci předložen jeho aktuální evidenční list s uvedením výše nájemného a záloh na služby spojené s nájmem a písemný pokyn pro další možnosti plateb nájemného (včetně předpřipravených poštovních poukázek).

 

Případné přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2015 bude společnost RPG Byty vracet prostřednictvím poštovní poukázky.

 

V případě požadavku zaměstnance o vrácení přeplatku vyúčtování služeb za rok 2015 na bankovní účet je nutno dodat výpis z tohoto účtu se jménem a číslem účtu uživatele nejpozději do 30. 6. 2016 na kterékoli klientské centrum RPG Byty, e-mailem na info@rpgbyty.cz, nebo dopisem na adresu RPG Byty, s.r.o., Gregorova 2582/3, 701 97 Ostrava.

 

Možné způsoby úhrady nájemného

 

  • Převodním příkazem na účet RPG Byty, s.r.o. - číslo účtu 1649952369/0800. Při platbě je nutno vždy uvádět jako variabilní symbol číslo nájemního vztahu zaměstnance (je uvedeno na evidenčním listu);
  • poštovní poukázkou – 6 předpřipravených poštovních poukázek bude předáno zaměstnanci, následně je nutno požádat RPG Byty o vytištění a zaslání dalších poukázek;
  • v hotovosti na pokladně na klientském centru RPG - Ostrava (na adrese Sokolská třída 2537/59 - 2538/61, Ostrava- Moravská Ostrava);
  • platební kartou na bankovním terminálu ve všech klientských centrech RPG (adresy jsou uvedeny níže);
  • sporožirem z bankovního účtu zaměstnance vedeného u České spořitelny, a.s. na sběrný účet jednotlivých klientských center. V tomto případě je nutno dát souhlas s inkasem na sběrný účet – navštívit klientské centrum RPG a požádat o informaci o čísle sběrného účtu a nahlásit číslo účtu uživatele bytu;
  • prostřednictvím SIPO – je nutné provést registraci SIPO s doložením inkasního lístku v klientských centrech RPG (adresy jsou uvedeny níže) nebo formou e-mailu na info@rpgbyty.cz .

 

Pro bližší informace se můžete obrátit přímo na zákaznickou linku RPG  840 293 546, která je  k dispozici od pondělí do pátku vždy od 7 do 18 hod. a o víkendu od 8 do 16 hod.

 

Od středy 7. června do 31. července lze ve stejných časech využít i mimořádnou linku 592 750 650.

 

Potřebné informace rovněž získáte v kterémkoliv klientském centru RPG:

 

Klientské centrum Havířov
Dělnická 565/14
736 01 Havířov-Město

 

Klientské centrum Karviná
tř. Osvobození 1571/49
735 06 Karviná-Nové Město

 

Klientské centrum Ostrava-Poruba
17. listopadu 768
708 00 Ostrava-Poruba

 

Klientské centrum Ostrava

Sokolská třída 2537/59 - 2538/61
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

 

Otvírací hodiny klientských center:

Pondělí          8.00 – 17.00

Úterý              8.00 – 17.00

Středa            8.00 – 17.00

Čtvrtek           8.00 – 12.00;  12.00 – 17.00 (jen pro zvané klienty)

Pátek             ZAVŘENO

Sobota           8.00 – 12.00