Novinky

OKD zkvalitňuje bezpečnost, ochranu a ostrahu majetku

OKD zkvalitňuje bezpečnost, ochranu a ostrahu majetku

OKD má za cíl dosáhnout obdobného stupně ochrany majetku a bezpečnosti v areálech, jaký je uplatňován ve významných průmyslových podnicích

 

DARKOV – Ve světle řady znepokojivých událostí doma i ve světě začala těžební společnost OKD uplatňovat novou strategii postupného zvyšování bezpečnosti a ochrany majetku v OKD. Tak například důkladnější kontrola, evidence a poučování návštěvníků těžební společnosti, jakož i připravovaná důslednější evidence vozidel i řidičů pohybujících se v areálech závodů OKD mají za cíl dosáhnout obdobného stupně ochrany, která je uplatňována ve významných průmyslových podnicích v naší zemi.

 

„V OKD máme kvalitní systém registrace vozidel pohybujících se v areálech našich závodů. Od nového roku bychom rádi stejnou registraci uplatňovali také u řidičů. Před nedávnem jsme totiž zaregistrovali, že dva řidiči kradli uhlí na skládkách. Jde o to, aby se tací do objektu už nedostali. Ti ostatní budou strážnými při vjezdu kontrolováni, poučeni, jak a kde se mohou pohybovat. Jde také o bezpečnost, jejich i našich zaměstnanců, respektive o předcházení nehodám,” uvedl Jurásek.

 

V další fázi jde o ochranu životů a zdraví fárajících, zajištění šachetních budov proti neoprávněnému vstupu. „S vedením OKD jsme dohodli novou strategii postupného zvyšování bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví lidí,” říká vedoucí odboru ochrany a kontroly společnosti OKD Jan Jurásek a pokračuje. „Provedli jsme fyzické kontroly všech objektů zařazených do bezpečnostní třídy I. dle Přílohy č. 1 ke Směrnici č. 42/2013 generálního ředitele OKD. Jde o budovy zařazené do kategorie 1,tedy ty, které mají bezprostřední vztah k důlně-výrobní činnosti a také prostory užívané vedením jednotlivých závodů OKD,” upřesňuje Jurásek.

 

Kontroly prověřily současný stav zabezpečení objektů 1. kategorie, upozornily na možná rizika a navrhly opatření k jejich odstranění. Jde především o zamezení neoprávněnému vstupu do šachetních budov, prostor obsluhy důlních strojů, hlavních důlních ventilátorů, degazačních stanic, kompresoroven a rozvoden. „V těchto objektech budou zavedeny další bezpečnostní prvky, především pak technické i elektronické. Obdobný postup byl zvolen pro zajištění prostor užívaných vedením jednotlivých závodů,” upřesňuje vedoucí odboru ochrany a kontroly společnosti OKD.

 

Zároveň zaměstnance ubezpečuje, že nejde o nějakou izolaci vedení OKD či důlních závodů vůči návštěvám, respektive ostatním zaměstnancům. „Vedle zavedení některých dalších bezpečnostních prvků půjde mj. o to, aby se návštěvy hlásily předem. Chceme bezpečnost vedení firmy dostat na běžný standard velkých korporátních firem, ve kterých jsou tato bezpečnostní pravidla zcela běžná. My se jen přizpůsobujeme tomu, co je běžné u nás a ve světě,” uzavírá Jurásek.