Novinky

Pracovní skupina hledala možnosti řešení krizové situace v MS kraji

Pracovní skupina hledala možnosti řešení krizové situace v MS kraji

Společnost OKD si jako soukromá firma uvědomuje, že odpovědnost za její hospodaření leží primárně na ní samotné. Aktivně proto podniká sérii kroků vedoucích k zajištění její stability a konkurenceschopnosti. Protože se tíživá situace, jejíž hlavní příčiny mají globální charakter, ale vycházejí také z kvality podnikatelského prostředí v České republice, citelně dotýká i většiny průmyslových podniků v kraji, je současně připravena hledat na regionální i národní úrovni společná řešení v úzkém dialogu se zástupci odborů, zaměstnavatelů i veřejného sektoru. Takové stanovisko k možným cestám z hluboké krize, která postihuje tradiční průmysl severní Moravy a Slezska a ohrožuje zaměstnanost v regionu, formuloval na pondělním jednání pracovní skupiny pro řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském kraji generální ředitel a předseda představenstva OKD Ján Fabián.

 

Setkání se zúčastnili zástupci ministerstva průmyslu a obchodu ČR, krajských a ostravských správních a samosprávných orgánů nebo představitelé klíčových průmyslových podniků. Zástupci státu i kraje jsou připraveni hledat možné cesty, jak průmyslu, který jako klíčový zaměstnavatel dává v regionu práci 100 000 lidí, pomoci. Ať již jde o Důl Paskov, nebo další podniky v kraji.

 

Hlavním bodem jednání bylo seznámení se situací u třech významných zaměstnavatelů v kraji, společností OKD, ArcelorMittal a Evraz Vítkovice Steel, a diskuse nad možnostmi cílené státní pomoci moravskoslezskému průmyslu. Ján Fabián otevřeně informoval o současné náročné ekonomické situaci v OKD a představil balíček opatření, která jsou v současnosti ve firmě uváděna v život.

 

Podle Jána Fabiána by mělo jít v možnostech státní podpory zejména o omezení podpory obnovitelných zdrojů energie a obnovení projektů v oblasti likvidace ekologických škod a revitalizace pozastavených MF ČR, s možností preferovat firmy, které zaměstnají místní obyvatele. Účelná by byla cílená pomoc ze strany agentury CzechInvest, motivovaná snahou přivést do regionu nové investory, a realizace tzv. měkkých projektů, zaměřených na zmírnění následků možného propouštění u velkých zaměstnavatelů.

 

„Podle názoru společnosti OKD by se stát měl také vrátit k myšlence zavedení hornických důchodů, které jsou běžné v řadě zemí EU. Legitimní je rovněž zahájit debatu o různé intenzitě podpory uhelných společností v různých zemích EU. Cílem není maximální míra podpory, ale rovné podmínky všem, což dnes zdaleka neplatí,“ uvedl Fabián. Výrazně vyšší podpora uhelného sektoru existuje například v Polsku, Německu či Španělsku.

Na jednání bylo otevřeno také téma další budoucnosti Dolu Paskov. Zástupci OKD již v minulých týdnech informovali o tom, že nalézt zájemce o převzetí dolu, kde se těží kvalitní koksovatelné uhlí v náročných geologických podmínkách v nízkých ostravských slojích, se nepodařilo. Šance, že se nějaký nový objeví, je nízká. „O budoucnosti Dolu Paskov bude rozhodnuto v řádu týdnů, ve hře je stále několik možností. Na dnešním jednání se diskutovalo o možných variantách. Jedním z bodů debaty bylo i to, jak by se na případném útlumu dolu mohl podílet stát. Žádné konkrétní závěry ale učiněny nebyly,“ uzavírá Fabián.

Pracovní skupina by se měla sejít v Ostravě opět za dva týdny.

 

 

Bohuslav Krzyžanek