Novinky

PŘEDSTAVENSTVO OKD, a.s. SCHVÁLILO NOVOU ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU TĚŽAŘSKÉ FIRMY

PŘEDSTAVENSTVO OKD, a.s. SCHVÁLILO NOVOU ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURU TĚŽAŘSKÉ FIRMY

KARVINÁ - 10. říjen 2017

 

Přijatý návrh obsahuje dvě zásadní koncepční změny. Tou první je příprava sloučení důlních závodů DZ 1 a DZ 2 do jednoho funkčního celku, čímž dojde k optimalizaci řízení procesů výroby i navazujících služeb. Druhá organizační změna se týká vzniku nového útvaru „Restrukturalizace“, který se začne zabývat koordinací všech aktivit, souvisejících s postupným útlumem jednotlivých těžebních lokalit nebo jejich konzervačním režimem.

 

"Je logické a správné, že v návaznosti na postupný pokles těžby se už v předstihu snažíme zjednodušit stávající organizační strukturu a optimalizovat procesy ve společnosti. V připravovaném projektu chceme přesně definovat podmínky, za jakých bude možné sloučit oba stávající důlní závody, které v současnosti zajišťují veškerou těžbu v OKD, do jednoho organizačního celku," uvedl k první změně výkonný ředitel Antonín Klimša. Plánovaný termín realizace spojení důlních závodů byl stanoven na 1. duben 2018. Do té doby bude cíle a účel tohoto záměru dosaženo jednotným personálním řízením obou důlních závodů.

 

"Od jednotného řízení důlních závodů si slibujeme, že povede k maximálnímu využití všech synergických efektů. K efektivnímu využití veškeré důlní techniky, vlastních zaměstnanců i zaměstnanců z dodavatelských společností a k dalšímu snižování našich provozních nákladů tím, že budeme optimalizovat nakupovaný materiál, veškeré energie, opravy a externí služby,"dodal Klimša.

 

Realizací projektu postupného sloučení DZ 1 a DZ 2 byl pověřen stávající ředitel Důlního závodu 1 - Ing. Boleslav Kowalczyk, který místo Ing. Zbigniewa Janowskieho převzal i řízení Důlního závodu 2.  Ředitelem nového útvaru Restrukturalizace byl jmenován Zbigniew Janowski.

 

„V rámci OKD v současné době chybělo pracoviště, které by se plně věnovalo koordinaci postupného útlumu a jednotnému řízení všech aktivit, souvisejících s útlumem. Proto jsme rozhodli, že jeho zřízení bude nezbytné. Ve vztahu ke vzniku útvaru restrukturalizace nový ředitel Janowski dostal za úkol zahájit práce na projektu konsolidace útlumových aktivit. S tím samozřejmě souvisí i jeho návrh na personální obsazení a rozdělení kompetencí od 1. ledna 2018,“ upřesnil Antonín Klimša.

 

Prvním krokem bylo, že do tohoto útvaru byly začleněny Závod Útlum-Jih, Důl Frenštát a lokalita 9. květen Dolu Darkov.

 

Od odboru restrukturalizace výhledově očekáváme, že bude připravovat a plně zajišťovat veškeré potřebné dokumentace v rámci technických plánů likvidace (TPL) včetně stanovisek EIA, dozor nad realizací TPL a kontrolu financování a dodržování rozpočtů a že bude komunikovat s příslušnými orgány státní správy a municipalitami," specifikoval výkonný ředitel.

 

Veškeré organizační změny, které schválilo představenstvo společnosti OKD, a.s. jsou platné s účinností od 9. října 2017.

 

„Termín pro tyto změny byl cíleně naplánován na období, kdy pomalu začínáme bilancovat letošní rok a současně připravujeme plán pro rok příští. Je to tedy příležitost, abychom řadu ukazatelů roku 2018 už nastavili v novém formátu,“ dodal na závěr Antonín Klimša.