Novinky

Program pietního aktu ve Stonavě 20. prosince 2019

Program pietního aktu ve Stonavě 20. prosince 2019

12:30 – 13:00     sraz účastníků pietního aktu
13:00                  zahájení – hornická hymna
13:03 – 13:15     úvodní slovo a přivítání účastníků –

                           VŘ OKD Ing. Heřman

                           a starosta obce Stonava Ondřej Feber
13:15 – 13:25     proslov premiéra ČR a velvyslankyně

                           Polska
13:25                  posvěcení sochy –

                           generální vikář  Mons. Mgr. Martin David
cca 13:27           sirény HBZS a polských záchranářů
                           následně položení květinových darů
cca 13:40           ukončení pietního aktu
.