Novinky

Spolupráce – klíč k naší společné budoucnosti

Spolupráce – klíč k naší společné budoucnosti

 

Naše společnost OKD byla v poslední době v centru pozornosti médií a nic nenasvědčuje tomu, že by se na tom hned tak něco změnilo. Spíše naopak. Proto si myslím, že je více než vhodné přímo se s vámi podělit o nejnovější informace.

Na čem pracujeme a čeho chceme společně se všemi zainteresovanými stranami, tedy s našimi zákazníky, dodavateli, vládou, investory, odbory a v neposlední řadě i s vámi, zaměstnanci firmy, kterých si vážíme, dosáhnout. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že hlavním koordinátorem této spolupráce bude management.

 

Společnosti NWR a OKD se spojily se všemi zainteresovanými stranami, aby zvážily všechny možné dopady, které nám hrozí v důsledku těžkého tržního prostředí, jemuž naše odvětví čelí. Jen pro vaši informaci. Právě jsme se dozvěděli, že jeden z našich klíčových zákazníků, společnost US Steel Košice, byla už v září nucena snížit svoji produkci oceli na bezmála 70% svojí kapacity a v těchto dnech dokonce pod 50%.

 

Zpomalující se celosvětová výroba neustále drží ceny koksovatelného uhlí na neekonomické úrovni. Obtížná je i dynamika regionálního trhu s energetickým uhlím. S domácí nadprodukcí na straně jedné a s agresivními cenami našich zahraničních konkurentů na straně druhé, které jsou navíc pod hranicí svých výrobních nákladů.

 

h41-1+OTV-Ekmatk75.JPGOdborníci na hornictví ale neočekávají, že by se současné nepříznivé ceny obou našich komodit, tedy koksovatelného a energetického uhlí, měly v následujících měsících výrazně zlepšit.   

 

V tomto kontextu NWR s OKD mimo jiné zahájily jednání s vládou o možnostech zajištění budoucí existence naší společnosti, aby mohla v České republice nadále fungovat. Cílem managementu není nic jiného, než sociálně zodpovědný a udržitelný výsledek pro všechny. Proto musíme usilovat o konkrétní a konstruktivní podporu. Bez společné podpory bude sociálně zodpovědný a udržitelný výsledek jen stěží dosažitelný.

 

Nesnažím se předstírat, že před sebou máme jednoduchou cestu. Naopak, bude velmi obtížná a náročná. Stejně tak, jako rok 2016 bude naprosto odlišný od jiných výzev, kterým OKD v minulosti čelilo. Stoprocentně ale vím, že se nám všem společně podaří vybudovat udržitelnou společnost. O průběhu vás budeme, stejně jako doposud, informovat prostřednictvím týdeníku Horník, na setkání s výkonným ředitelem a na informačních mítincích se zaměstnanci.  

 

Nakonec bych rád zdůraznil velmi důležitou věc. V těchto nejistých časech se člověk může stát velmi nepozorným. To může vést ke zraněním nebo dokonce ještě k něčemu horšímu. Proto vás všechny prosím o produktivní a hlavně bezpečnou práci, abyste se každý den domů vraceli zdraví a bez úrazů. Bezpečnost, prosím, stále považujte za svoji hlavní prioritu.

Dale R. Ekmark

Zajímavosti