Novinky

V roce 2008 nás čekají nové výzvy

V roce 2008 nás čekají nové výzvy

Rozhovor s generálním ředitelem OKD Klausem-Dieterem Beckem

Letos měl náročný rok – přišel do nové země, do nové firmy. Přesto si najde každý večer čas na chvíli četby před spaním. A tvrdí, že je třeba si života užívat, neboť je krátký.
 

Pane generální řediteli, ohlédnete-li se za odcházejícím rokem 2007, jaké vidíte úspěchy a co se naopak nepovedlo?
Při pohledu na uplynulých šest měsíců, po které jsem v OKD, lze hodnotit jako úspěch především program modernizace důlních provozů POP 2010 a investici ve výši 200 milionů USD. Dalším úspěchem je sestavení týmu vyššího vedení společnosti. To, co bych považoval za neúspěch, kde jsem opravdu selhal, je má snaha naučit se česky. V tom jsem zatím neuspěl, ale beru jako své předsevzetí do příštího roku, že s učením začnu znovu.
 

Jste spokojen s výsledky společnosti?
Když se vrátíme k číslům a reálným výsledkům, musím říci, že rok 2007 byl úspěšný, i když jsme lehce nesplnili plán těžby. Chybí nám zhruba týdenní těžba ve srovnání s plánem. Musím konstatovat, že náklady jsme víceméně udrželi pod kontrolou. Pozitivní je, že trh je pro nás příznivý, protože za naše uhlí dostáváme lepší ceny než v roce 2006. Zároveň jsem rád, že se zlepšila i bezpečnost práce v porovnání s rokem 2006, protože celková úrazovost i závažnost úrazů, ke kterým došlo, je lepší než v roce 2006.
 

Když jsme spolu hovořili krátce po vašem nástupu do funkce, říkal jste, že se budete snažit každý týden fárat na jednom dole. Podařilo se vám to?
V některých obdobích jsem tento závazek bohužel nemohl splnit kvůli jiným povinnostem. Ale stále mám ve svém kalendáři naplánovanou návštěvu dolu alespoň jednou týdně. Naposledy jsem fáral na Darkově, v současné době se ale soustředím i na povrchové areály dolů, např. úpravny nebo dílny, a snažím se zjistit, co bychom i v této oblasti mohli zlepšit.
 

V OKD byl vytvořen nový tým vrcholového vedení. Co na něm nejvíce oceňujete?
Je těžké to již nyní hodnotit. Jsem rád, že nyní máme obsazeno už i poslední místo v tomto týmu – personální ředitelku. Výběr manažerů dělali odborníci, já jsem byl u závěrečného rozhodnutí, jestli je přijmeme nebo ne. Mám radost z jednotlivců v tomto týmu, ale nyní musíme posilovat vzájemnou spolupráci a nastavit pracovní vztahy tak, abychom pracovali na úspěchu celé společnosti. Struktura vyššího vedení je obdobná struktuře používané ve společnostech v USA. Není ale konečná. Organizace a systémy se vyvíjejí, mění, a pokud dojde k problému, je třeba strukturu upravit.
 

Jaké největší úkoly před námi stojí v roce 2008?
Považuji za nejdůležitější čtyři oblasti. Úplně nejdůležitější je oblast bezpečnosti práce. Tam je stále prostor pro zlepšování našich výkonů. V této chvíli testujeme některé nové ochranné pomůcky – například boty pro horníky. Budeme se rovněž snažit zapojit do tohoto procesu i zaměstnance – aby si všichni kladli otázku: „Co můžu udělat pro to, aby se v mém nejbližším okolí zlepšila bezpečnost práce?“ Do toho se musí zapojit všichni.
Další oblastí je projekt modernizace POP 2010. To je velká výzva. A nejde jen o to, že v příštím roce budeme nakupovat pět porubových a šest razicích technologií, ale je to velký úkol pro logistiku. Bude třeba veškeré zařízení dostat dolů do podzemí a na důlních pracovištích ho smontovat. Budeme hledat pomoc i zvenčí, abychom celý projekt zvládli.
Důležitou oblastí jsou náklady, přičemž rok 2008 bude naštěstí, s ohledem na trh, ještě příznivý. Ale existuje již mnoho náznaků toho, že v roce 2010 se trh změní. A my musíme být připraveni na to, abychom i při nepříznivých podmínkách byli stále ziskoví. Trochu se toho obávám, a proto tlačím na zlepšení efektivity a produktivity. Proto také v příštím roce začne projekt, který je nazván „Iniciativa pro trvalé zlepšování“, který bude probíhat v celé společnosti i ve všech dceřiných společnostech.
Poslední velkou oblastí je změna firemní kultury. Musíme se naučit komunikovat naši vizi, musíme zapojit naše zaměstnance do změny kultury naší společnosti. Máme na to nachystaný pro rok 2008 rozpočet a je to velká výzva. Já předpokládám, že v příštím roce bude proškoleno 1200 zaměstnanců ve dvoudenních školeních zaměřených právě na změnu firemní kultury a v následujícím roce to bude dalších 1200.
 

Jak se změnil váš život příchodem do České republiky?
Samozřejmě se změnil. V této chvíli se skládá z pěti dnů práce, kdy se z obleku převlékám přímo do pyžama, soukromý život se soustředí na víkendy, kdy se snažím cestovat za svou manželkou a rodinou v Německu. Smutné je to, že zatím se mi pouze jednou podařilo navštívit mé dcery v USA, takže se s nimi nevidím tak často, jak jsem byl zvyklý. Na druhé straně moje práce je tak zajímavá, je to taková výzva, že víceméně nahrazuje tuto nepříjemnou stránku. A moje manželka mi slíbila, že v příštím roce se přestěhuje sem, do České republiky, protože to cestování je únavné.
 

Vánoce a Silvestra tedy budete trávit v Německu?
Ano, Vánoce a Nový rok strávím v Německu, doufám, že napadne dost sněhu, abych mohl jet lyžovat do Alp, a že aspoň dvě z mých dcer přijedou a stráví s námi svátky v Německu.
 

Co byste popřál k Vánocům a do nového roku zaměstnancům OKD i ostatním čtenářům Horníka?
Všem bych popřál hlavně veselé Vánoce, čas na odpočinek, aby mohli i popřemýšlet o tom, čeho jsme jako zaměstnanci OKD dosáhli, a aby se mohli připravit na rok 2008, který nebude snadnější než rok 2007 – čeká nás v něm hodně výzev!
 

(převzato z týdeníku Horník. Text: Věra Breiová, Foto: Josef Lys)

Zajímavosti