Novinky

Vodní prádlo Darkov se zvýšeným výkonem

Vodní prádlo Darkov se zvýšeným výkonem

DARKOV – Rekordní vsázky až 19 300 tun surového uhlí, zaznamenané na podzim Úpravnou Darkov, jsou potvrzením správného rozhodnutí modernizovat vybrané technologické uzly, které mají zásadní význam pro provoz této úpravny. Závod úpraven (ZÚ) se rozhodl pro realizaci uvedené investiční akce v průběhu jara a léta v souvislosti s uzavřením prádla v lokalitě Lazy.

 

„Stručně řečeno, vyvstala před námi potřeba zvýšit kapacitu Úpravny Darkov, abychom mohli zpracovávat vícedruhovou těžbu uhlí zejména z lokality Lazy, která se dováží po železnici od počátku června na Darkov,“ vysvětlil technologický náměstek ZÚ Jiří Vyoral s tím, že na provedení stavby se podílely především firmy RPS Ostrava, Průmyslové montáže a ATP Soukup.„Zvýšení provozní jistoty přejímky těžby z Lazů zajišťuje nový propeler na 13. koleji, nová je také převodová skříň dopravníku 1022, což je hlavní přísunový pás z hlubinných zásobníků na odkamenění,“ řekl hlavní předák odkamenění Jan Mrózek. „V prádle instalovali nový potah na třídič N-61 pro zpracování nadsítného a baterii třídicích hydrocyklonů posílili o jeden hydrocyklon,“ pokračovali hlavní předáci vodního prádla Ladislav Sojka a Miroslav Delong.Tyto inovace podle nich přinesly nejen zářijové a říjnové rekordní denní vsázky, ale i snížení měrné spotřeby elektrické energie na jednu tunu vsázky. Důkazem toho je zvýšení průměrné vsázky prádla. Ta v květnu činila 542 tun za hodinu a nyní se pohybuje okolo 686 tun za hodinu!

 

„Optimální technické řešení umožňuje při nynější variabilní těžbě přebírat energetické i koksovatelné uhlí, směrovat ho do příslušných velkoprostorových zásobníků a pak selektivně upravovat tak, aby se dodržela kvalita expedovaného uhlí. To byla také jedna z podmínek, kterou musel náš závod při rekonstrukci splnit,“ líčili Sojka s Mrózkem.

Podle technologického náměstka je modernizace výsledkem týmové práce pracovníků ZÚ a investičního útvaru. „Její úspěšné uskutečnění podmiňovalo uzavření prádla Lazy. Mám radost z toho, že se povedlo technickým řešením zvýšit produktivitu práce. Děkuji všem kolegům, kteří pomohli zajistit úspěšnou akci s velkým ekonomickým přínosem,“ dodal Vyoral.