Novinky

Výkonný ředitel OKD končí ve své funkci

Výkonný ředitel OKD končí ve své funkci

Antonín Klimša 31. března 2018 odchází z vedení společnosti OKD, a.s., ve které aktuálně působil jako člen představenstva a výkonný ředitel.

 

Společnost OKD opouští po více než 17 letech s pocitem, že se jemu a jeho kolegům podařilo především v posledních dvou letech se ctí zvládnout náročné krizové období uhelné recese a úpadku společnosti a zodpovědně připravit její reorganizaci a budoucnost.

 

„Byla to možná ta nejtěžší podnikatelská léta v historii OKD a podařilo se nám toto období překonat především díky nalezení udržitelné rovnováhy mezi finančními úsporami a provozně-bezpečnostními potřebami firmy. Disciplína dodržování tohoto nákladového programu se pak naplno projevila v roce 2017 při zvyšování světových cen uhlí, kdy se nám podařilo začít vytvářet nové finanční rezervy pro budoucnost této společnosti,“ uvedl výkonný ředitel.

 

Důvodem Klimšova odchodu z OKD je skutečnost, že ho Správní rada Revírní bratrské pokladny (RBP) s účinností od 1. dubna 2018 zvolila a jmenovala novým ředitelem této zdravotní pojišťovny.

 

„OKD a jejím zaměstnancům, kterých si velmi vážím, budu nápomocen i v budoucnu, a to v péči o to nejcennější co mají, o jejich zdraví. Vždyť lidé z OKD, jejich rodinní příslušníci, přátelé a známí tvoří významnou klientelu zdravotní pojišťovny s regionálními kořeny, jejímž zakládajícím členem byla právě těžební společnost. Jsem přesvědčený, že OKD má před sebou ještě řadu dalších podnikatelských let a bude i nadále patřit k významným zaměstnavatelům našeho kraje,“ říká v závěru svého profesního působení v OKD Antonín Klimša.