Novinky

Zaměstnanci Centra sdílených služeb – finance se stěhují na nové pracoviště

OSTRAVA - Finančnictví v OKD musí být rychlejší, spolehlivější a účinnější – to je hlavní cíl nového Centra sdílených služeb Finance, které se bude starat o finanční a účetní operace všech dolů i dalších částí OKD.


Stěhování zaměstnanců
V rámci OKD začalo v souladu s plánovaným harmonogramem velké stěhování zaměstnanců ekonomických úseků VOJ na nové pracoviště. Část CSS finance bude umístěna v 6. patře budovy Správy OKD, a. s., na Gregorově ulici v Ostravě. V souladu s plánovaným harmonogramem budou do konce října na svém novém pracovišti zaměstnanci ekonomických útvarů Dolu  ČSM, v průběhu listopadu dojde k organizačním změnám v této oblasti na dolech Darkov a Paskov a v prosinci na Dole Karviná. Část CSS finance bude mít sídlo na Dole Darkov, kde se nové prostory pro ně již nyní připravují.

 

Digitalizace faktur
Postupně se také rozjíždí projekt digitalizace přijatých faktur a jejich schvalování, který by měl přispět k zefektivnění práce v OKD. Od září je tento systém úspěšně implementován na obchodním úseku Správy OKD a VOJ Centrum servisních služeb, v říjnu přešly na tento systém oběhu přijatých faktur Důl ČSM, Informační technologie a ostatní úseky Správy OKD. V průběhu listopadu bude do tohoto systému napojeno zpracování přijatých faktur Dolu  Paskov a Dolu Darkov a v průběhu prosince i zpracování přijatých faktur Dolu Karviná.

 

Organizační změny
Vznik Centra sdílených služeb – finance s sebou nese spoustu dalších organizačních změn. Jednou z těch, která se dotkne téměř všech zaměstnanců společnosti, je změna ve způsobu zajištění pokladní služby v rámci OKD. Provoz jednotlivých pokladen bude zajištěn prostřednictvím CSS – finance a daně, konkrétně Týmem treasury. Od konce listopadu postupně dojde v pokladnách jednotlivých VOJ k omezení pokladních hodin. Na každé VOJ budou pokladní hodiny zajištěny vždy 2 dny v týdnu, jednou dopoledne a jednou odpoledne. Informace o tom, kdy na tento systém přechází každá jednotlivá pokladna a nově určené úřední hodiny pokladních míst budou vyvěšeny v blízkosti jednotlivých pokladen.

Organizování depozita
Další organizační změnou je způsob organizování depozita. Novinkou na některých VOJ bude možnost podávat „Žádost k bezhotovostnímu převodu peněžních prostředků z účtu depozita zaměstnance“ vložením do uzamykatelných schránek umístěných u pokladny na kterékoliv VOJ. K tomuto účelu slouží formuláře, které jsou jednotné pro všechny VOJ (účetní okruhy) a budou umístěny spolu s obálkami v zásobnících vedle schránek s označením „DEPOZITO“. Systém organizování depozita řeší Směrnice generálního ředitele OKD, která je v současné době aktualizována. Schránky na žádosti a zásobníky na formuláře budou instalovány k jednotlivým pokladnám v nejbližších dnech.


Ing. Jarmila Ivánková

zástupkyně finanční a personální ředitelky - CSS finance a daně