Novinky

Závěry z druhého pracovního jednání mezi vedením OKD a insolvenčním správcem Lee Loudou

Karviná (25. květen 2016) - Vedení společnosti OKD ve spolupráci s insolvenčním správcem vyvíjejí maximální úsilí, aby zajistili finanční prostředky na úhradu mezd a profinancování výroby.

V tomto duchu se odvíjel i obsah dnešního pracovního setkání, v jehož průběhu byly hlavně projednávány varianty na využití možných externích zdrojů k těmto úhradám.

 

Obě strany konstatovaly, že vedení OKD prozatím žádné nabídky na přímé úvěrové financování neobdrželo. V tomto kontextu ale eviduje tři indikativní nabídky, které by bylo možno k alternativnímu financování do budoucna využít a které vedení těžařské firmy i insolvenční správce musí nejprve velmi pečlivě zanalyzovat. Jejich implementace ale bude časově náročná.

 

V průběhu odpolední části jednání se Lee Louda opětovně setkal se zástupci odborových organizací, vyslechl si jejich názory, jak situaci v OKD vnímají zaměstnanci těžařské firmy a v neposlední řadě i požadavek, aby jim ve spolupráci s vedením OKD průběžně poskytoval aktuální informace a následně jim odpověděl na některé otázky, týkající se insolvenčního zákona.

 

Ivo Čelechovský

mluvčí OKD, a.s.