Novinky

Zlatého Permona za bezpečnost v roce 2015 získali opět zaměstnanci Důlního závodu 3

Zlatého Permona za bezpečnost v roce 2015 získali opět zaměstnanci Důlního závodu 3

Představitelé státní báňské správy, vedení společnosti OKD a a zástupci hornických odborů se v úterý 10. května sešli ve Sviadnově k vyhlášení nejprestižnějšího ocenění - Zlatého Permona. Jako nejbezpečnější český hlubinný důl loňského roku ho získal Důlní závod 3.

 

Významné ocenění ČBÚ získal především proto, že šachta v loňském roce nezaznamenala jediný závažný pracovní úraz, evidovala jen pětapadesát pracovních úrazů (z toho jedenadvacet registrovaných) a pouze jednu mimořádnou událost podléhající ohlašovací povinnosti báňské správě.

To vše při roční těžbě 656 tisíc tun uhlí prostřednictvím 2255 zaměstnanců.

 

Zlaté Permony už čtrnáct let vyhlašuje ČBÚ spolu s OSPHGN jako projev uznání za dosažení vynikajících výsledků v oblasti bezpečnosti práce v 5 kategoriích:  Hornická činnost prováděná hlubinným způsobem – hlubinný důl,

Hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – uhelný lom,

Hornická činnost prováděná povrchovým způsobem – lom, těžba písku nebo štěrkopísku (s alespoň 51 zaměstnanci), Činnost prováděná hornickým způsobem, včetně těžby nafty (s alespoň 51 zaměstnanci),

Hornická činnost nebo činnost prováděná hornickým způsobem (do 50 zaměstnanců).

Na kalendářní rok se vítězi propůjčuje putovní soška s havířskou tematikou a se štítky všech dosavadních držitelů. Její bronzová zmenšenina pak zůstává vítězi.

 

„Pro získání této ceny nestačí jen samotné vynikající výsledky v bezpečnosti práce. Bedlivě hodnotíme také vystupování nominovaných ke svému okolí, provádění sanací i řešení střetů zájmů. Uchazeč musí mít nastavený takový systém bezpečnosti, který akceptují všichni. Od managementu, jenž musí této problematice věnovat dostatek energie i financí, přes technické kádry nekompromisně, ale fundovaně vyžadující plnění předpisů a nařízení, až po posledního horníka, jemuž se bezpečnost dostane pod kůži,“ uvedl Martin Štemberka, předseda Českého báňského úřadu. A k tomu je, jak poznamenal, zapotřebí ještě nemalá dávka hornického štěstí. „Paskováci vloni všechny předpoklady splnili. Cena je tedy ve správných rukou. Je dobrým vysvědčením horníků a vedení dolu, odborných i odborových složek na úseku BOZP i vrchního dozoru státní báňské správy,“ dodal Martin Štemberka.

 

Za mimořádný z hlediska bezpečnosti označili loňský rok i paskovský ředitel Zdeněk Koval a závodní Ivan Šimek. „Dosažená úrazová četnost 5,55 je nejlepší historický výsledek. V posledním kvartále jsme na DZ 3 dokonce měli tuto hodnotu jen 4,44, což je ještě krásnější číslo. Všichni si toho vážíme, je to pro nás zavazující,“ řekl ředitel Koval s tím, že na úspěchu se podepsal také jeho předchůdce ve funkci Zbigniew Janowski, nynější ředitel Důlního závodu 2.

 

Zvláštní ocenění z rukou Jána Sábela, šéfa Odborového svazu pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OSPHGN) dostal i Jindřich Lettovský, závodní inspektor bezpečnosti práce DZ 3.

 

Na návrh ředitele DZ3 další ocenění získal rovněž vedoucí odboru bezpečnosti práce DZ3 Zdeněk Potenský.

 

 

Vítězové I. kategorie v rámci OKD:

 

         Důl Darkov (2002, 2004, 2013)

         Důl Lazy (2005, 2010)

         Důl Paskov – Důlní závod 3 (2007, 2015)

         Důl Karviná (2012)

 

Zajímavosti